OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Konservoinnin vapaavalintaiset opinnot 2017-2018
Valinnainen opintotarjonta

Konservoinnin vapaavalintaiset opinnot 2017-2018

KONS_VV

Kuvaus

Yhteyshenkilö:
Kirsi Perkiömäki
Konservoinnin tutkinto-ohjelma

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

KI00DC53 Ikonien konservointi 5 op
KI00DQ63 Maalattujen tekstiilien konservointi 5 op
KI00DH57 Testiilikonservoinnin projekti 4 5 op