IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > KONSERVOINNIN VAPAAVALINTAISET OPINNOT 2017-2018
Tarjontakorit

Konservoinnin vapaavalintaiset opinnot 2017-2018 - KONS_VV

Kuvaus

Yhteyshenkilö:
Kirsi Perkiömäki
Konservoinnin tutkinto-ohjelma

KI00DC53 Ikonien konservointi 5 op
KI00DH57 Testiilikonservoinnin projekti 4 5 op