OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > KONSERVOINNIN VAPAAVALINTAISET OPINNOT 2017-2018
Valinnainen opintotarjonta

Konservoinnin vapaavalintaiset opinnot 2017-2018 - KONS_VV

Kuvaus

Yhteyshenkilö:
Kirsi Perkiömäki
Konservoinnin tutkinto-ohjelma

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

KI00DC53 Ikonien konservointi 5 op
KI00DH57 Testiilikonservoinnin projekti 4 5 op