IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > TARJONTAKORIT > VAATETUSALA: VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Tarjontakorit ...
« Takaisin

Vaatetusala: vapaasti valittavat opinnot

Vapaasti valittavat opinnot ovat tutkintoon kuuluvia korkeakoulutasoisia opintoja, joita opiskelijat ehdottavat omaan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaansa (HOPS). Niiden soveltuvuudesta henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan keskustellaan tutoropettajan kanssa. Vapaasti valittavien opintojen laajuus on 10 op.

Tiedustelut:
tutkintovastaava Irmeli Osara

KF00CB57 Muodin visuaalisen markkinoinnin elementit 5 op