OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > VAATETUSALA: VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Valinnainen opintotarjonta

Vaatetusala: vapaasti valittavat opinnot - KF103

Kuvaus

Vapaasti valittavat opinnot ovat tutkintoon kuuluvia korkeakoulutasoisia opintoja, joita opiskelijat ehdottavat omaan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaansa (HOPS). Niiden soveltuvuudesta henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan keskustellaan tutoropettajan kanssa. Vapaasti valittavien opintojen laajuus on 10 op.

Tiedustelut:
tutkintovastaava Irmeli Osara

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

KF00CB57 Muodin visuaalisen markkinoinnin elementit 5 op