OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > VAATETUSALA YAMK: VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 2016-17
Valinnainen opintotarjonta

Vaatetusala YAMK: vapaasti valittavat opinnot 2016-17 - K0916S6YAMK

Kuvaus

Lukuvuonna 2016-2017 järjestettävää YAMK-tasoista opintotarjontaa, jota opiskelija voi sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihinsa suorittaessaan vestonomi (ylempi AMK) -tutkintoa. Vapaasti valittavista opinnoista sovitaan HOPS-keskustelujen yhteydessä.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

K000CR49 Henkilöstöjohtaminen 5 op