IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > TARJONTAKORIT > VAATETUSALA YAMK: VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 2016-17
Tarjontakorit ...
« Takaisin

Vaatetusala YAMK: vapaasti valittavat opinnot 2016-17

Lukuvuonna 2016-2017 järjestettävää YAMK-tasoista opintotarjontaa, jota opiskelija voi sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihinsa suorittaessaan vestonomi (ylempi AMK) -tutkintoa. Vapaasti valittavista opinnoista sovitaan HOPS-keskustelujen yhteydessä.

K000CR49 Henkilöstöjohtaminen 5 op