IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > TARJONTAKORIT > LITO - ESIMIESTYÖ JA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMINEN OPINNOT
Tarjontakorit ...
« Takaisin

LITO - Esimiestyö ja työyhteisön kehittäminen opinnot

LX00BW60 Affärssvenska 5 op
LX00BW54 Johtamisen eri näkökulmat 5 op
LX00BW58 Kansainväliset viestintä- ja verkostoitumistaidot 5 op
LX00BW59 Monikulttuurinen työympäristö 5 op
LX00BW57 Organisaation kehittämis- ja tutkimustoiminta 10 op
LX00BW53 Strategian suunnittelu ja toteutus 5 op
LX00BW56 Työlainsäädäntö 5 op
LX00BW55 Yhteiskuntavastuu ja vastuullinen esimiestyö 5 op