OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Pilvi- ja palvelinjärjestelmät
Valinnainen opintotarjonta

Pilvi- ja palvelinjärjestelmät

CLOUD2018

Kuvaus

Avoin amk-/iltaopintomoduuli. Max. 30 opiskelijaa. Toteutetaan lukuvuonna 2019-2020.
Avoin AMK opiskelijoiden ilmoittautumisohjeet: https://www.metropolia.fi/koulutukset/avoin-amk/ilmoittautuminen-ja-opintotarjonta/

Tavoitteet:
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee eri pilvipalvelutekniikat ja niiden sovelluskohteet. Opiskelija ymmärtää eri pilvipalveluiden toiminnan perusteet sekä toteutustavat. Hän osaa ohjeistetusti ottaa käyttöön erilaisia pilvipalvelinympäristöjä ja valita yritykseen tarvittavat pilvipalvelut.

Sisältö:
Virtualisoinnin ja pilvipalvelujen perusteet, pilvipalvelujen toiminnallisuus ja käyttööotto, pilvipalveluissa käytettyjä palvelinteknologioita sekä yleisimmät pilvipalvelut. Virtualisoinnin hyödyntäminen pilvipalveluiden toteutuksessa.

Esitietovaatimukset:
Tieto- ja viestintätekniikan perusteet: perustiedot ja taidot tietokoneen käyttöjärjestelmistä, IP-teknologioista ja tietoverkoista. Katso tarkemmat esitietovaatimukset kurssikuvauksista.

Opintomoduulin lähiopetustunnit:
Lähiopetus järjestetään 26.8.2019 - 10.5.2020 välisenä aikana. Lähiopetusta pääasiassa kahtena arki-iltana (klo 17-20.45) viikossa. Lukujärjestys julkaistaan lukkarikoneessa https://lukkarit.metropolia.fi/

Sisällön valinnaisuus

Kaikki pakollisia

TX00DH59 Amazon Web Services 5 op
TX00DH63 Palvelinjärjestelmien erikoiskurssi 5 op
TX00DH62 Tallennusjärjestelmät 4 op
TX00DH60 Virtualisoinnin ja pilvipalvelujen perusteet 5 op
TX00DH61 VMware vSpheren asennus, määrittely ja hallinta 6 op
TX00DH58 Windows-palvelin ja HyperV 5 op