OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > PILVI- JA PALVELINJÄRJESTELMÄT
Valinnainen opintotarjonta

Pilvi- ja palvelinjärjestelmät

CLOUD2018

Kuvaus

Avoin amk-/iltaopintomoduuli, toteutus lukukaudella 2018-19. Max. 30 opiskelijaa.

Tavoitteet:
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee eri pilvipalvelutekniikat ja niiden sovelluskohteet. Opiskelija ymmärtää eri pilvipalveluiden toiminnan perusteet sekä toteutustavat. Hän osaa ohjeistetusti ottaa käyttöön erilaisia pilvipalvelinympäristöjä ja valita yritykseen tarvittavat pilvipalvleut.

Sisältö:
Virtualisoinnin ja pilvipalvelujen perusteet, pilvipalvelujen toiminnallisuus ja käyttööotto, pilvipalveluissa käytettyjä palvelinteknologioita sekä yleisimmät pilvipalvelut. Virtualisoinnin hyödyntäminen pilvipalveluiden toteutuksessa.

Esitietovaatimukset:
Tieto- ja viestintätekniikan perusteet: perustiedot ja taidot tietokoneen käyttöjärjestelmistä, IP-teknologioista ja tietoverkoista. Katso tarkemmat esitietovaatimukset kurssikuvauksista.

Lukujärjestys:
Löytyy ryhmäkoodilla CLOUD2018 lukkarikoneesta https://lukkarit.metropolia.fi/

Valitaan erillisten kriteerien mukaan n : 0 - 0 op

TX00DH59 Amazon Web Services 5 op
TX00DH63 Palvelinjärjestelmien erikoiskurssi 5 op
TX00DH62 Tallennusjärjestelmät 4 op
TX00DH60 Virtualisoinnin ja pilvipalvelujen perusteet 5 op
TX00DH61 VMware vSpheren asennus, määrittely ja hallinta 6 op
TX00DH58 Windows-palvelin ja HyperV 5 op