IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > TARJONTAKORIT > PILVI- JA PALVELINJÄRJESTELMÄT
Tarjontakorit ...
« Takaisin

Pilvi- ja palvelinjärjestelmät

Avoin amk -moduuli, toteutus lukukaudella 2018-19

Tavoitteet:
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee eri pilvipalvelutekniikat ja niiden sovelluskohteet.
Opiskelija ymmärtää eri pilvipalveluiden toiminnan perusteet sekä toteutustavat. Hän osaa ohjeistetusti
ottaa käyttöön erilaisia pilvipalvelinympäristöjä ja valita yritykseen tarvittavat pilvipalvleut.

Sisältö:
Virtualisoinnin ja pilvipalvelujen perusteet, pilvipalvelujen toiminnallisuus ja käyttööotto,
pilvipalveluissa käytettyjä palvelinteknologioita sekä yleisimmät pilvipalvelut.
Virtualisoinnin hyödyntäminen pilvipalveluiden toteutuksessa.

Esitietovaatimukset:
Tieto- ja viestintätekniikan perusteet: perustiedot ja taidot tietokoneen
käyttöjärjestelmistä, IP-teknologioista ja tietoverkoista.

TX00DH59 Amazon Web Services 5 op
TX00DH63 Palvelinjärjestelmien erikoiskurssi 5 op
TX00DH62 Tallennusjärjestelmät 4 op
TX00DH61 VMware vSpheren asennus, määrittely ja hallinta 6 op
TX00DH60 Virtualisoinnin ja pilvipalvelujen perusteet 5 op
TX00DH58 Windows-palvelin ja HyperV 5 op