OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > AVOIN AMK: VANHUSTYÖN AVOIMEN AMK:N OPINTOPOLKU, 60 OP
Valinnainen opintotarjonta

Avoin AMK: Vanhustyön avoimen amk:n opintopolku, 60 op

AVOIN_VANHUSTYO_60OP

Kuvaus

Avoin AMK: Vanhustyön avoimen amk:n opintopolku

Yhteyshenkilö, polun sisällöt: Tutkintovastaava Mari Heitto, mari.heitto@metropolia.fi
Yhteyshenkilö, avoin amk: Koulutussihteeri Elina Virtanen, avoinamk@metropolia.fi

Valitaan erillisten kriteerien mukaan n : 0 - 0 op

SX00BU36 Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka 5 op
SX00BM35 Fyysinen vanheneminen 5 op
SX00BM34 Ikääntyminen 5 op
SX00BM51 Iäkkään ihmisen toimintakyvyn tukeminen 15 op
SX00BU37 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet 5 op
SX00BY31 Kuntoutuminen monialaisena yhteistoimintana 5 op
SX00BM37 Lääketieteellisen osaamisen perusteet 5 op
SX00BU35 Oppimisen valmiudet 5 op
SX00BM46 Vanhuspolitiikka, palvelut ja lainsäädäntö 5 op
SX00BM40 Vanhustyön ammatillisuus 5 op