IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > TARJONTAKORIT > AVOIN AMK: INDUSTRIAL MANAGEMENT, YAMK, OPINTOPOLKU 30 OP
Tarjontakorit ...
« Takaisin

Avoin AMK: Industrial Management, YAMK, opintopolku 30 op

Yhteyshenkilö, opintojen sisällöt: Juha Haimala, (juha.haimala@metropolia.fi) ja Zinaida Gravbovskaia (zinaida.gravbocskaia@metropolia.fi)

Yhteyshenkilö, avoin amk: Maarit Vallinkoski, avoinamk@metropolia.fi

TY00CO10 Asiakaslähtöinen liiketoiminta (in English) 5 op
TY00CZ19 Kansainvälinen liiketoiminta 5 op
TY00CO09 Palveluliiketoiminnan kehittäminen ja innovaatiot (in English) 5 op
T100CE33 Strategia ja johtaminen 5 op
TY00CE96 Suorituksen johtaminen (in English) 5 op