OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > AVOIN AMK, TEKNIIKAN AVOIMEN AMK:N KURSSIT, SYKSY 2017
Valinnainen opintotarjonta

Avoin Amk, Tekniikan avoimen amk:n kurssit, syksy 2017

AVOIN_TEKNI_S2017

Kuvaus

Avoin Amk, Tekniikan avoimen amk:n kurssit, syksy 2017

Valitaan erillisten kriteerien mukaan n : 0 - 0 op

TX00BU68 3D-mallintaminen ja CAE 5 op
TX00CR64 Android-ohjelmointi 5 op
TU00CI88 Automaatiotekniikka 5 op
TX00BV40 Autosähkötekniikka 10 op
TX00CK72 Avoimet rajapinnat ja avoin data 5 op
IT00CE06 Big Data 5 op
TX00CK73 Big Data ja tiedonlouhinta 5 op
TX00CR60 C/C++-ohjelmointi 5 op
TX00CM85 Dynamiikka 5 op
TX00CN02 Elinkaarianalyysit 5 op
TX00BR28 Energiatekniikan soveltava projekti 5 op
TX00BR97 Envirometria 5 op
TX00BU80 Höyry- ja kaasuturbiinit 5 op
IT00CE19 ICT teknologian kehitysnäkymät 5 op
TX00CN13 Ilmansuojelu 5 op
TX00CM91 Kansantaloustiede 5 op
TX00BU79 Kattilatekniikka 5 op
TX00DC10 Kiinteistöjen tietotekniset järjestelmät 5 op
TX00CO89 Kiinteistöjohtaminen 15 op
TX00BU98 Konenäkö ja anturit 5 op
TX00CY73 Kuljetustekniikka ja -talous 5 op
TX00CF80 Kuvaus- ja mallintamismenetelmät 5 op
TX00CF82 Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 5 op
TX00CK76 Ohjelmistojen laatu 5 op
IT00CE07 Pilvilaskenta 5 op
TX00CR59 Pilviohjelmointi 5 op
TX00CN56 Prosessien ja suorituskyvyn kehittäminen 5 op
TX00DC11 Sisäilmaongelmien hallinta 5 op
TU00CG77 Technology Selling Skills 5 op
TX00BP91 Tekniikan alan ruotsi 5 op
TX00BS90 Tekninen Isännöinti 10 op
TU00CG96 Teollinen myynti ja sen lisäarvo asiakkaalle 5 op
TU00CG97 Teollinen myynti käytännössä 5 op
TX00BP92 Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta 5 op
TX00CK78 Tiedon salaus ja kryptomatematiikka 5 op
TX00CR58 Tietokantaratkaisut 5 op
TU00CB88 Tietokoneavusteinen suunnittelu 5 op
TX00BU82 Tietokoneavusteinen valmistus 5 op
TX00CK77 Tietoturvallinen ohjelmistokehitys 5 op
TX00CK75 Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka 5 op
TX00BV35 Tuotteen suunnittelu ja valmistus 10 op
TX00CR62 Unix/Linux-ohjelmointiympäristö 5 op
TX00BR27 Uusiutuvan energian tekniikat 3: Bioenergia 5 op
TX00CN74 Varastotekniikka ja -talous, varastotekniikan tietojärjestelmät 5 op
TX00CN16 Virtaustekniikan ja termodynamiikan perusteet 5 op
TX00CN17 Virtaustekniikan ja termodynamiikan sovellukset 5 op
TX00BU81 Voimalaitokset 5 op
TX00CN12 Ympäristöhallinta 5 op
TX00BR99 Ympäristötekniikan tietokoneavusteiset insinöörisovellutukset 5 op