OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > AVOIN AMK, TEKNIIKAN AVOIMEN AMK:N KURSSIT, SYKSY 2015
Valinnainen opintotarjonta

Avoin Amk, Tekniikan avoimen amk:n kurssit, syksy 2015

AVOIN_TEKNIIKKA_SKUR

Kuvaus

Avoin Amk, Tekniikan avoimen amk:n kurssit, syksy 2015

Valitaan erillisten kriteerien mukaan n : 0 - 0 op

TZ40AA02 .NET -perusteet 5 op
TX00BU68 3D-mallintaminen ja CAE 5 op
TX00CA42 Ammattialaan ja opiskeluun orientoituminen 5 op
TT00AC60 Android-sovelluskehitys 5 op
TM00AD79 Anturit 3 op
TB00AB21 Atomispektrometria 3 op
TO00AA99 Automaatiojärjestelmien käyttö 3 op
TD00AB56 Automaatiojärjestelmät 5 op
TD00AB29 Automaation tiedonsiirtoverkot ja -väylät 5 op
TX00BX04 Automaatiosuunnittelu 15 op
TD00AB23 Automaatiotekniikan englanti ja viestintä 3 op
TM00AD28 Automaattisen laitteeen suunnittelu 3 op
IT00CE06 Big Data 5 op
TF00AB14 Bioinnovaatiot ja liiketoiminta 3 op
TX00BY93 Bioprosessien lämmönsiirto ja virtaustekniikka 5 op
XX00AA21 C++-ohjelmointi 3 op
TI00CB48 Creating Accessible Digital Educational Contents 3 op
TA00AD37 Diagnoositekniikka 3 op
C0017 Digital Signal Processing 3 op
TA00AC85 Elektroniikka 3 op
TX00BR16 Elinkaarianalyysit ja ympäristökemia 5 op
TF00AA95 Elintarvikkeiden pakkaustekniikka 3 op
TF00AA96 Elintarvikkeiden turvallisuus ja lainsäädäntö 3 op
TD00AB49 Energia-automaation laboratoriotyöt 3 op
TI00CJ25 Game Engine Architecture & Algorithms 3 op
TX00AD15 Henkilöstöjohtaminen ja lainsäädäntö 3 op
TA00AD57 Huolinta 3 op
TM00AD19 Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmät 3 op
TR00AB74 Hyperstaattiset rakenteet 3 op
TX00AA27 ICT:n fysikaaliset sovellukset 3 op
TX00AA24 ICT:n matemaattiset sovellukset 3 op
TY00AB73 Ilmastointitekniikka 2 6 op
TI00CJ15 Image Processing with Matlab 3 op
TR00AD17 Infran pohjarakenteet 4 op
TX00BW13 Insinöörifysiikka 2 5 op
TT00AB86 International Communication 3 op
TI00BE94 Introduction to Android Programming 3 op
TI00BF58 Introduction to Hardware Description Language 3 op
TI00CJ45 Introduction to Japanese Language & Culture 3 op
XX00AA15 Investointilaskenta ja päätöksenteko 3 op
TT00AB38 IP-verkkojen hallinta 4 op
TF00AB24 Johdatus laskennalliseen tietojenkäsittelyyn 3 op
TI00CF22 Johdatus SQL-palvelimeen 3 op
TI00CJ84 Johdatus Universal Windows Platformiin 3 op
TR00AB40 Johtaminen 3 op
TQ00AB03 Julkisivumaalaus ja -pinnoitus 4 op
TO00AB07 Jätehuoltotekniikka 3 op
TX00BR18 Jätteenkäsittelytekniikka 5 op
TQ00AB09 Kaasufaasipinnoitus 3 op
TD00AB08 Kappaletavara-automaation laboratoriotyöt 3 op
TX00BP06 Kemian perusteet ja viestintä 10 op
TX00CI15 Kiinteistötekniikka 10 op
TR00AB69 Korjausrakentamisen perusteet 3 op
TX00BQ09 Korroosio ja korroosionestomenetelmät 5 op
TQ00AB10 Korroosionestomaalaus 2 3 op
TX00BQ10 Korroosionestomaalaus ja kuumaupotus 10 op
TA00AD43 Kuljetustalous 3 op
TD00AB46 Kunnossapito 3 op
TR00AD25 Kustannushallinta 5 op
TQ00AB11 Kuumaupotukset 3 op
TT00AA22 Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 3 op
TX00BR96 Käyttö, kunnossapito ja korjaus 15 op
TT00AA24 Käyttöjärjestelmät 3 op
TD00AB40 Laadunohjaus 3 op
XX00BA52 Laajaverkot (CCNA 4) 4 op
TM00AD12 Laatutekniikka 3 op
TX00BX03 Laiteläheinen automaatio 15 op
TO00AA79 Laiterakenteet 3 op
TT00AA97 Langattomat lähiverkot 5 op
TR00AD21 Liikenneväylien rakentaminen 5 op
TU00AA51 Liiketoiminnan johtaminen 3 op
TT00AB79 Linux-palvelinjärjestelmät 3 op
TX00BW24 Lähiverkot (CCNA1) 5 op
TX00BP13 Lämmönsiirto ja energiatehokkuus 5 op
TR00AC53 Maarakennus 3 op
TX00BK04 Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1 5 op
TX00BQ15 Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1 5 op
TX00BK09 Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2 5 op
TX00BQ16 Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2 5 op
TX00CG19 Matemaattiset perustaidot 5 op
TX00BY77 Materiaalitekniikka 10 op
TO00AA87 Mekaaniset prosessit 2 3 op
TT00AC47 Microsoft Exchange -postipalvelinjärjestelmä 3 op
TT00AB70 Microsoft Office SharePoint Server 2010 (MCP/MCTS) 3 op
TT00AB97 Microsoft SharePoint Server 3 op
TT00AC50 Microsoft SharePoint Server ylläpitäjä 5 op
TX00BT78 Mittaus- ja kartoitustekniikka I 5 op
TT00AA68 Mobiiliverkot 3 op
TT00AC23 Monitasokytkentä (CCNP Switch) 5 op
TA00AD32 Moottoritekniikan perusteet 3 op
TI00AB90 Multimedia Formaatit ja palvelut 5 op
TT00AC54 Ohjelmistojen testaus ja hallinta 3 op
TX00BT79 Oikeusoppi 5 op
TT00AA18 Olio-ohjelmoinnin jatko 3 op
TX00BQ17 Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun 5 op
TX00BS07 Orientaatio rakennettuun ympäristöön 15 op
TT00AA41 Palvelinohjelmointi 5 op
TT00AA43 Peliohjelmointi 5 op
TT00BF02 Pelitekoälyt 5 op
IT00CE07 Pilvilaskenta 5 op
TQ00AA93 Pinta- ja sähkökemia 3 op
TI00CJ06 Programming with Pointers: Dynamic Memory Allocation in C language 3 op
TO00AB02 Prosessien käytönvalvonta ja kunnossapito 3 op
TO00AA96 Prosessikierrot ja energiatalous 3 op
TQ00AB14 Rakennuspinnoituksen työmaakäytännöt 3 op
TX00BP93 Reaktiotekniikka 10 op
TT00AC22 Reititys isoissa verkoissa (CCNP Route) 5 op
TD00AB51 Robotiikka 1 3 op
TX00BR14 Saastumisen seuranta ja hallinta 5 op
TM00AD26 Simulointi ja mallinnus 3 op
TF00AB08 Solutehtaat ja teolliset entsyymisovellukset 3 op
TR00AD26 Sopimustekniikka ja hankinnat 5 op
TX00BU62 Statiikka 5 op
TX00BQ84 Suomea ulkomaalaisille 1 5 op
TT00AA19 Suunnittelumallit 3 op
TB00AB17 Sähkökemiallinen analytiikka 3 op
TY00AA60 Sähkömitoituslaskenta 3 op
TD00AB57 Sähkömoottorikäytöt 5 op
TA00AC66 Sähkötekniikka 3 op
TO00AB05 Säätötekniikka 3 op
TX00BR39 Talotekniikan perusjärjestelmät 15 op
TX00BP09 Taseet 5 op
TA00AD86 Tehonsiirto 3 op
TD00AB39 Tehtaan lähiverkot 3 op
TX00BR03 Tekniikan alan suomi ja viestintä 5 op
TQ00AB19 Tekniikan englannin raportointi 3 op
TX00CA49 Teknologian myynti ja markkinointi 5 op
XX00AA25 Teknologiayrityksen johtaminen 3 op
TU00BS65 Teollisen toiminnan suorituskyky 10 op
TO00AA85 Teolliset prosessit 4 op
TX00BP92 Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta 5 op
TQ00AB13 Terminen ruiskutus ja hitsauspinnoitus 3 op
TR00AD24 Teräsrakenteiden suunnittelu 4 op
XX00AA22 Tietokantarakenteet 3 op
XX00AA77 Tietokoneen arkkitehtuuri 3 op
TT00AA23 Tietorakenteet ja algoritmit 3 op
XX00AA89 Tietoturvallisuuden perusteet 3 op
TX00CA64 Tilaus-toimitusketjun johtaminen 5 op
TU00BS64 Toiminnanohjauksen syventävä 10 op
TU00AB93 Toiminnanohjausjärjestelmät 5 op
TB00AB15 Toksikologia 3 op
TR00AB89 Tuotannonohjaus 5 op
TM00AD50 Tuotekehitys 3 op
TD00AB58 Turva-automaatio 5 op
TY00AA61 Turvallisuusjärjestelmät 3 op
XX00AC52 Työelämän ruotsi 3 op
TX00AD32 Työturvallisuus ja työhyvinvointi 3 op
TM00AD68 Uudet energialähteet 3 op
TR00AB82 Vaipan rakenteiden suunnittelu 3 op
TA00AD61 Varastot ja niiden tietojärjestelmät 3 op
TT00AB85 Verkkojen vianselvitys ja ylläpito (CCNP TSHOOT) 5 op
TT00AC18 Verkkolaitteiden tietoturva 5 op
TT00AA39 Verkkosovellusten ohjelmointi 5 op
TI00CB39 Verkon haavoittuvuuksien selvittäminen 3 op
TR00AD23 Vesihuoltoverkostojen rakentaminen ja korjaus 5 op
TX00BP12 Virtaustekniikka prosessiteollisuudessa 5 op
XX00BA51 Virtuaalilähiverkot (CCNA 3) 4 op
TT00BF09 Web-sovellusten turvallisuus 3 op
TT00AB96 Windows-työasemaympäristö 3 op
TT00AC40 Windows Phone -sovelluskehitys 5 op
TT00AB94 Windows Server -aktiivihakemisto 3 op
TT00AC46 Windows Server -palvelimen virtualisointi 3 op
TT00AB93 Windows Server -palvelinylläpitäjä 3 op
TT00AB66 Windows Server -verkkoympäristö 3 op
TT00AA40 XML-perustaiset teknologiat 5 op
TX00BR17 Ympäristö- ja kemikaaliturvallisuus 5 op
TB00AB14 Ympäristöanalytiikka 3 op
TX00BR15 Ympäristöhallinnan kokoava projekti 5 op
TX00BR12 Ympäristöhallinta 5 op
TO00AB04 Ympäristöriskien arviointi 3 op
TX00CA78 Ympäristötekniikan johdantoprojekti 5 op
TX00AD14 Yrityksen kannattavuus- ja kustannuslaskenta 3 op