OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Avoimen amk:n opintojaksot sosiaali- ja terveysala syksy 2018
Valinnainen opintotarjonta

Avoimen amk:n opintojaksot sosiaali- ja terveysala syksy 2018

AVOIN_SOTE_OJ_S2018

Kuvaus

Avoimen amk:n opintojaksot sosiaali- ja terveysala syksy 2018

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

XX00CH58 Apua – Osaan toimia! - Ensiapu ja yleinen turvallisuus työpaikalla 5 op
S000DJ85 Asiantuntija toimintakulttuurin uudistajana 5 op
S000DJ80 Digitalisaatio ja toiminnan ohjaus sosiaali- ja terveysalalla 5 op
S000CO93 Ensihoidon operatiivinen johtaminen 5 op
S000CO95 Ensihoidon palvelutason määrittäminen ja varautuminen 5 op
SX00BM86 Gerontologinen kuntoutus ja geronteknologia 5 op
S000CY16 Gerontologinen osaaminen vanhustyön kehittämisessä 5 op
SX00BP28 Heikkonäköisten ja ikääntyvien näkemisen ratkaisut 5 op
SX00BU39 Hyvinvointialan yrittäjyys, johtaminen ja palvelujen tuottaminen 5 op
SX00BM34 Ikääntyminen 5 op
S000CY17 Ikääntymisen toimintaympäristöt ja palvelujen kehittäminen 5 op
S000CP02 Jatkuva laadun parantaminen kliinisessä laboratoriossa 5 op
SX00BN31 Johtaminen ja vanhuspalvelujen laatu 5 op
SX00BU37 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet 5 op
SX00BU38 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan syventävät opinnot 5 op
SX00DK38 Kuntoutuksen johtamisen tietoperusta ja työvälineet 5 op
SX00BY31 Kuntoutuminen monialaisena yhteistoimintana 5 op
S000CO99 Laatujohtamisen ja turvallisuuskulttuurin kehittäminen 5 op
SX00BZ84 Luovat menetelmät 5 op
SX00BM85 Muistisairaan ihmisen päivittäisen toimintakyvyn tukeminen 5 op
S000DJ83 Näyttöön perustuva toiminta ja tiedolla johtaminen 5 op
SX00BZ78 Oppiminen varhaislapsuudessa 5 op
S000CY25 Palvelujen johtaminen 5 op
XX00CH60 Saanko olla? - Sukupuolen ja seksuaalisuuden ammatillinen kohtaaminen 5 op
S000DJ89 Strateginen johtaminen ja tulevaisuuden johtajuus 5 op
KO00CE57 Terveysliikunta ja -teknologia 5 op
S000CO94 Turvallisuusjohtaminen 5 op
SX00BN74 Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 5 op
XX00CH59 Työssä hyvin, kaikki hyvin - Työhyvinvointi 5 op
S000CY24 Työyhteisön johtaminen 5 op
SX00BM46 Vanhuspolitiikka, palvelut ja lainsäädäntö 5 op
S000CY20 Vanhustyön asiantuntijuus ja eettinen toiminta 5 op
S000CY22 Vanhustyön tuloksellisuus ja palveluverkoston kehittäminen 5 op
SX00BO33 Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu 5 op
SX00BZ77 Varhaiskasvatustyön perusteet 5 op
SX00BZ79 Varhaiskasvatustyön sisällölliset orientaatiot 10 op
XX00CH56 Voi hyvin - Sosiaalinen hyvinvointi ja mielenterveys 5 op