OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > AVOIN AMK: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPINTOJAKSOTARJONTA SUOMEKSI - KEVÄT 2017
Valinnainen opintotarjonta

Avoin AMK: Sosiaali- ja terveysalan opintojaksotarjonta suomeksi - kevät 2017

AVOIN_SOTE_2017K_FI

Kuvaus

Avoin AMK: Sosiaali- ja terveysalan opintojaksotarjonta suomeksi - kevät 2017

Yhteyshenkilö: Tiina Niskanen
Lisätietoja: avoinamk@metropolia.fi

Valitaan erillisten kriteerien mukaan n : 0 - 0 op

SX00BN85 Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5 op
XX00CH58 Apua – Osaan toimia! - Ensiapu ja yleinen turvallisuus työpaikalla 5 op
S000CO51 Asiakas- ja potilaslähtöisten hoito- ja tutkimuskäytäntöjen näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen 5 op
SX00BN75 Asiakaspalvelu ja ohjaus 5 op
SX00BQ20 Gerontologinen hoitotyö 5 op
SX00BU39 Hyvinvointialan yrittäjyys, johtaminen ja palvelujen tuottaminen 5 op
SX00CK79 Johdanto psykoterapiaan 3 op
SX00CD45 Kestävä ja elinvoimainen yhteiskunta 5 op
SX00CL39 Kipu -tietoa asiakkaan parhaaksi 3 op
S000CP03 Kliinisen laboratoriotyön asiantuntijuuden syventäminen 10 op
SX00BY31 Kuntoutuminen monialaisena yhteistoimintana 5 op
S000CP00 Kuvantamistutkimusten, hoitojen ja menettelytapojen kehittäminen kliinisessä radiografiassa 10 op
SX00CS91 Käytännön kokemuksia maahanmuuttajatyöstä 5 op
S000CP04 Laboratoriomenetelmät kehittyvässä kliinisessä laboratoriossa 5 op
S000CF70 Palveluinnovaatiot ja muotoilu 5 op
SX00CB21 Positiivinen psykologia - teoria ja käytäntö 5 op
S000CO53 Potilaan hoidon tarpeen tunnistaminen ja arviointi 5 op
XX00CH60 Saanko olla? - Sukupuolen ja seksuaalisuuden ammatillinen kohtaaminen 5 op
S000CF71 Turvallisuus- ja laatuprosessien hallinta sosiaali- ja terveysalalla 5 op
SX00BN74 Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 5 op
XX00CH59 Työssä hyvin, kaikki hyvin - Työhyvinvointi 5 op
SX00CD58 Vahvistava luonto ja virkistävä puutarha 5 op
S000CO43 Yrittäjyys sosiaali- ja terveyspalveluissa 5 op