IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > TARJONTAKORIT > AVOIN AMK: SOSIAALIALAN AVOIMEN AMK:N OPINTOPOLKU, 60 OP (YLEINEN)
Tarjontakorit ...
« Takaisin

Avoin AMK: Sosiaalialan avoimen amk:n opintopolku, 60 op (yleinen)

Avoin AMK: Sosiaalialan avoimen amk:n opintopolku (yleinen, ei mahdollista suuntautumista varhaiskasvatukseen)

Yhteyshenkilö, opetuksen sisällöt: lehtori, opinto-ohjaaja Soile Bergström, soile.bergstrom@metropolia.fi
Yhteyshenkilö, avoin amk: Tiina Niskanen, avoinamk@metropolia.fi

Opintojakso "Elämänkulun tukeminen sosiaalipedagogisessa työssä ja 1. harjoittelu", SX00BO23 suoritetaan ilman harjoittelua 10 op:n laajuisena. Tilalla suoritetaan opintojakso "Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu", 5 op.

SX00BU36 Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka 5 op
SX00BO23 Elämänkulun tukeminen sosiaalipedagogisessa työssä ja 1. harjoittelu 15 op
SX00BN91 Hyvinvointiyhteiskunnan kehitys 5 op
SX00BO14 Ihmisen kasvu ja kehitys 5 op
SX00BR65 Johdanto sosiaalipedagogiikkaan 5 op
SX00BU35 Oppimisen valmiudet 5 op
SX00BO15 Sosiaalinen osallisuus ja syrjäytyminen 5 op
SX00BO04 Sosionomin työn luonne ja monet ympäristöt 10 op
SX00BO33 Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu 5 op
SX00BO16 Yksilö- ja yhteisöohjaus 5 op