OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > BUSINESS INFORMATICS MASTERS OF ENGINEERING OPEN UAS PATH 30 CR, F2018-S2019
Valinnainen opintotarjonta

Business Informatics Masters of Engineering Open UAS path 30 cr, f2018-s2019 - AVOIN_POLKU_BI_YAMKT

Kuvaus

Business Informatics Masters of Engineering Open UAS path 30 cr, f2018-s2019
Contacts: avoinamk@metropolia.fi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

L000DA36 Liiketoiminnan mallinnus ja kilpailuympäristö 5 op
L000DA23 Strateginen johtaminen ja analytiikka 5 op
L000DA17 Strateginen johtaminen ja johtajuus 5 op