OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > AVOIN AMK: LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT (OPINTOJAKSOT SUOMEKSI) - SYKSY 2017
Valinnainen opintotarjonta

Avoin AMK: Liiketalouden opintojaksot (opintojaksot suomeksi) - syksy 2017

AVOIN_LIIK_2017SYKSY

Kuvaus

Avoin AMK: Liiketalouden opintojaksot (opintojaksot suomeksi) - syksy 2017

Yhteyshenkilö: Elina Virtanen
Lisätietoja: avoinamk@metropolia.fi

Valitaan erillisten kriteerien mukaan n : 0 - 0 op

LX00BW60 Affärssvenska 5 op
LX00BW60 Affärssvenska 5 op
LX00BW70 Asiakkuuksien kehittäminen 5 op
LX00AD76 Brändimarkkinointi 5 op
LX00BW63 Controller-toiminta ja sisäinen valvonta 5 op
LX00AD66 Digital Marketing 5 op
LX00BW73 Englantia markkinoinnin ammattilaisille 5 op
LX00BW82 Esimiesjuridiikka 5 op
XX00CF96 Esimiestyö 5 op
LX00CF74 Espanja 1 (A1.1- A1.2) 5 op
LX00CG47 Espanja 2 (A1.2 - A2) 5 op
LX00CG54 Espanja 4 (B1 - B2) 5 op
LX00BW69 Finanssvenska 5 op
LX00CI46 Globaali hankinta 5 op
LX00CI10 Globaali poliittinen talous 5 op
LX00CA74 Haastavat viestintätilanteet 5 op
LX00BW79 Henkilöstöjohtaminen 5 op
LX00AD88 Integrated Professional Communication 5 op
LX00CF75 Italia 1 (A1.1- A1.2) 5 op
LX00BX85 Jakelu ja logistiikkapalvelut 5 op
LX00BX77 Johdon laskentatoimi 5 op
XX00CF97 Johtaminen 5 op
LX00AD41 Johtaminen ja organisaatiot 5 op
LX00BX88 Johtamisen viestintä 5 op
LX00BX79 Kansainvälinen kauppa ja logistiikka 5 op
LX00BW58 Kansainväliset viestintä- ja verkostoitumistaidot 5 op
LX00BX59 Kansantalouden kysymykset nykyaikana 5 op
LX00BM22 Kansantalous 5 op
LX00BW83 Kehittävä esimiestyö 5 op
LX00BX84 Kestävä kehitys logistiikassa ja tilaus-toimitusketjussa 5 op
LX00BW86 Kirjanpito ja arvonlisäverotus 5 op
LX00BW61 Kirjanpito ja tilinpäätös 5 op
LX00BW87 Konsernitilinpäätös ja IFRS -tilinpäätös 5 op
LX00BW89 Kustannuslaskenta ja raportointi 5 op
LX00BX66 Kvantitatiivinen tutkimus 5 op
LX00CI27 Käytännön markkinointi 5 op
LX00BM30 Laskentatoimi 5 op
LX00BM28 Liike-elämän viestintä 5 op
LX00BM23 Liike-elämän viestintä englanniksi 5 op
LX00BM20 Liikejuridiikka 5 op
LX00BM29 Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analyysi 5 op
LX00BX68 Liiketoiminta ja juridiikka Euroopassa 5 op
XX00CG16 Liiketoimintasuunnitelma toimialakohtaisena projektina 5 op
LX00BX82 Logistiikan palveluketjut ja strategiat 5 op
LX00BM16 Logistiikka ja toimitusketjun hallinta 5 op
LX00BW76 Markkinoinnin toiminnanohjaus 5 op
LX00BM17 Markkinointi 5 op
LX00BW78 Markkinointi- ja työoikeus 5 op
LX00CG41 Markkinointistrategia ja -toiminta 5 op
LX00CG41 Markkinointistrategia ja -toiminta 5 op
LX00BY32 Markkinointitutkimus 5 op
LX00BW74 Markkinointitutkimus 5 op
LX00CP33 Markkinointiviestintä 5 op
LX00BW59 Monikulttuurinen työympäristö 5 op
LX00BW99 Myynnin opintoja 15 op
LX00BW84 Organisaatiokäyttäytyminen ja työhyvinvointi 5 op
XX00CF95 Organisaatio työyhteisönä 5 op
LX00BX80 Ostotoiminta ja toimittajamarkkinoiden hallinta 5 op
LX00BX63 Pienten ja keskisuurten yritysten johtaminen 5 op
LX00AD52 Päätöksenteko eri tilanteissa 5 op
LX00BW95 Rahoituksen Excel-sovellukset 5 op
LX00BM31 Rahoitus 5 op
LX00BW94 Rahoitusoikeus 5 op
LX00BW97 Rahoitusprojekti 5 op
LX00CF76 Ranska 1 (A1.1- A1.2) 5 op
LX00CG45 Ranska 2 (A1.2 - A2) 5 op
LX00CF77 Saksa 1 (A1.1- A1.2) 5 op
LX00CG46 Saksa 2 (A1.2 - A2) 5 op
LX00CG53 Saksa 4 (B1 - B2) 5 op
LX00BW92 Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat 5 op
LX00BW93 Sijoitustuotteet ja sijoitusneuvonta 5 op
LX00BX61 Strateginen johtaminen - konteksti ja analyysi 5 op
LX00DC60 Suomea ulkomaalaisille 5 op
LX00CG43 Suomi 1 (A1.1- A1.2) 5 op
LX00CG51 Suomi 4 (B1 - B2) 5 op
LX00BW81 Suorituksen johtaminen ja kokonaispalkitseminen 5 op
LX00BM27 Tietotekniikka ja toiminnanohjaus 5 op
LX00CN03 Tilinpäätösanalyysi 5 op
LX00BM26 Tulevaisuuden työyhteisö 5 op
LX00BX74 Tutkimusmenetelmät 5 op
LX00BW56 Työlainsäädäntö 5 op
LX00CF78 Venäjä 1 (A1.1- A1.2) 5 op
LX00BW64 Yhtiöoikeus ja tilintarkastus 5 op
XX00CG15 Yrittäjyyden ja yritystoiminnan perusteet 5 op
LX00BW62 Yrityksen rahoitus 5 op
LX00BM18 Yritystoiminta 5 op
LX00CA19 Yritystoimintaympäristö Suomessa 5 op
LX00CI26 Älykäs kilpailukyky 5 op