OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > AVOIN AMK: LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT (OPINTOJAKSOT SUOMEKSI) - SYKSY 2016
Valinnainen opintotarjonta

Avoin AMK: Liiketalouden opintojaksot (opintojaksot suomeksi) - syksy 2016

AVOIN_LIIK_2016SYKSY

Kuvaus

Liiketalouden avoimen amk:n opintotarjonta, syksy 2016

Opintojaksot, joissa ilmoittautumisaikaa jäljellä, näkyvät avoimen kotisivuilla.

Yhteyshenkilö: Tiina Niskanen
Lisätietoja: http://www.metropolia.fi/koulutukset/avoin-amk/

Valitaan erillisten kriteerien mukaan n : 0 - 0 op

LX00BW60 Affärssvenska 5 op
LX00BW70 Asiakkuuksien kehittäminen 5 op
LX00BW63 Controller-toiminta ja sisäinen valvonta 5 op
LX00CF73 Englantia laskennan ja rahoituksen ammattilaisille 5 op
LX00BW73 Englantia markkinoinnin ammattilaisille 5 op
LX00BW69 Finanssvenska 5 op
XXXAB02 Finnish for exchange students 3 op
LX00CA74 Haastavat viestintätilanteet 5 op
LX00BW79 Henkilöstöjohtaminen 5 op
LX00BW80 Henkilöstösuunnittelu ja henkilöstön kehittäminen 5 op
LX00AC60 IFRS -tilinpäätös 3 op
XX00BH18 Innovaatioprojekti 10 op
LX00CF75 Italia 1 (A1.1- A1.2) 5 op
LX00BW58 Kansainväliset viestintä- ja verkostoitumistaidot 5 op
LX00BM22 Kansantalous 5 op
LX00BW86 Kirjanpito ja arvonlisäverotus 5 op
LX00BW61 Kirjanpito ja tilinpäätös 5 op
LX00BW87 Konsernitilinpäätös ja IFRS -tilinpäätös 5 op
LX00BW71 Kundorienterad kommunikation 5 op
LX00BW89 Kustannuslaskenta ja raportointi 5 op
LX00BM30 Laskentatoimi 5 op
LX00BM28 Liike-elämän viestintä 5 op
LX00BM20 Liikejuridiikka 5 op
LX00BM29 Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analyysi 5 op
LX00BM16 Logistiikka ja toimitusketjun hallinta 5 op
LX00BW98 Markkinoinnin kehittäminen 15 op
LX00BM17 Markkinointi 5 op
LX00BW78 Markkinointi- ja työoikeus 5 op
LX00BW74 Markkinointitutkimus 5 op
LX00BW59 Monikulttuurinen työympäristö 5 op
LX00BW99 Myynnin opintoja 15 op
LX00BW84 Organisaatiokäyttäytyminen ja työhyvinvointi 5 op
LX00BY66 Organisaation kehittämis- ja tutkimustoiminta 5 op
LX00BW95 Rahoituksen Excel-sovellukset 5 op
LX00BM31 Rahoitus 5 op
LX00BW94 Rahoitusoikeus 5 op
LX00CF76 Ranska 1 (A1.1- A1.2) 5 op
LX00CF77 Saksa 1 (A1.1- A1.2) 5 op
LX00CA75 Sidosryhmäviestintä 5 op
LX00BW92 Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat 5 op
LX00BW93 Sijoitustuotteet ja sijoitusneuvonta 5 op
LE00AA60 Sisäisen laskennan kehittäminen 6 op
LX00BW53 Strategian suunnittelu ja toteutus 5 op
LX00BW81 Suorituksen johtaminen ja kokonaispalkitseminen 5 op
LX00BM27 Tietotekniikka ja toiminnanohjaus 5 op
LX00BW85 Tilinpäätössuunnittelu ja verotus 5 op
LX00BM26 Tulevaisuuden työyhteisö 5 op
LE00AA28 Työhyvinvointi 3 op
LX00BW56 Työlainsäädäntö 5 op
LX00BW91 Työoikeus ja palkkahallinto 5 op
LX00BW72 Viestintästrategia 5 op
LX00BW55 Yhteiskuntavastuu ja vastuullinen esimiestyö 5 op
LX00BW64 Yhtiöoikeus ja tilintarkastus 5 op
LX00BW66 Yrityksen analysointi 5 op
LX00BW62 Yrityksen rahoitus 5 op
LX00BM18 Yritystoiminta 5 op