OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > AVOIMEN AMK:N KEVÄÄN 2018 OPINTOJAKSOJEN FI-SIVUJEN TARJONTA
Valinnainen opintotarjonta

Avoimen amk:n kevään 2018 opintojaksojen FI-sivujen tarjonta

AVOIN_KEVÄT_18

Kuvaus

Avoimen amk:n kevään 2018 opintojaksojen FI-sivujen tarjonta

Valitaan erillisten kriteerien mukaan n : 0 - 0 op

TX00DG06 3G-teknologia 5 op
LX00BW60 Affärssvenska 5 op
LX00CI14 Aineiston analysointi 5 op
SX00DH71 Ammatillinen ja tieteellinen kirjoittaminen - sisältöaiheina psykososiaalinen tuki syövän hoidossa ja terveydenhuollon turvallisuus 5 op
SX00BN85 Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5 op
XX00CH58 Apua – Osaan toimia! - Ensiapu ja yleinen turvallisuus työpaikalla 5 op
TX00BU01 Arviointitekniikka 5 op
SX00BN75 Asiakaspalvelu ja ohjaus 5 op
LX00BW70 Asiakkuuksien kehittäminen 5 op
LE00DH07 Asiantuntijapalveluiden markkinointi 5 op
LX00AD76 Brändimarkkinointi 5 op
LX00BW63 Controller-toiminta ja sisäinen valvonta 5 op
TI00CQ47 Cyber 9/12 Student Challenge 5 op
TX00CS17 Data Science ja Big Data -perusteet 5 op
XX00CH46 Digitaalisen mediajulkaisemisen perusteet 15 op
LX00AD66 Digital Marketing 5 op
TX00BU76 Energiatalous 5 op
LX00CF73 Englantia laskennan ja rahoituksen ammattilaisille 5 op
LX00BW82 Esimiesjuridiikka 5 op
XX00CF96 Esimiestyö 5 op
IT00CR95 Esineiden Internet 5 op
LX00CF74 Espanja 1 (A1.1- A1.2) 5 op
LX00CG55 Espanja 3 (A2 - B1) 5 op
LX00BW69 Finanssvenska 5 op
SX00CR21 Gerontologinen hoitotyö 5 op
LX00CI46 Globaali hankinta 5 op
LX00CI10 Globaali poliittinen talous 5 op
LX00BE69 Globaalit riskit - Markkinat ja luonnonvarat 5 op
KD00DC45 Hahmo- ja miljöömallinnuksen perusteet Maya:lla 5 op
KD00DO37 Hahmoanimaation perusteet Maya:lla 10 op
TX00CS20 Hajautettu ohjelmointi 5 op
TU00CS83 Hankinnan perusteet 5 op
LX00BW79 Henkilöstöjohtaminen 5 op
TX00CY75 Huolinta 5 op
TX00CN19 Hydrauliikan ja lujuusopin perusteet 5 op
SX00BU39 Hyvinvointialan yrittäjyys, johtaminen ja palvelujen tuottaminen 5 op
KU00CS84 Ideasta toteutukseen joukkorahoituksen avulla 5 op
L000DA21 Innovaatiojohtaminen 5 op
XX00BH18 Innovaatioprojekti 10 op
LX00CF75 Italia 1 (A1.1- A1.2) 5 op
TU00CG80 IT Service Management 5 op
VV00CE48 Japanin jatkokurssi 5 op
VV00CB59 Japanin perusteet 5 op
TX00DH43 Johdatus syväoppimiseen 5 op
LX00BX77 Johdon laskentatoimi 5 op
L000CG04 Johdon laskentatoimi 5 op
XX00CF97 Johtaminen 5 op
LX00AD41 Johtaminen ja organisaatiot 5 op
SX00BN80 Johtaminen ja yrittäjyys 5 op
LX00BW54 Johtamisen eri näkökulmat 5 op
LX00BX88 Johtamisen viestintä 5 op
L02AAA13 Julkiset hankinnat 5 op
TX00CN36 Jätehuoltotekniikka 5 op
TX00BU10 Kaavoituksen erikoiskurssi 5 op
KU00CS10 Kansainvälinen yhteistyö 5 op
LX00BW58 Kansainväliset viestintä- ja verkostoitumistaidot 5 op
LX00BM22 Kansantalous 5 op
LX00CQ66 Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5 op
SX00BU37 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet 5 op
SX00BU37 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet 5 op
SX00BU38 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan syventävät opinnot 5 op
SX00BU38 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan syventävät opinnot 5 op
XX00CH67 Kestävää maailmaa rakentamassa 5 op
TX00BU15 Kiinteistöarvioinnin jatkokurssi 5 op
TX00BR43 Kiinteistöjen sähkönjakelu ja -käyttö 15 op
TX00BU16 Kiinteistöliiketoiminta 5 op
TX00BT84 Kiinteistötoimitukset II 5 op
TX00CY74 Kuljetusten tietojärjestelmät 5 op
KU00CS08 Kulttuurin ajankohtainen keskustelu 5 op
LX00BW71 Kundorienterad kommunikation 5 op
SX00BY31 Kuntoutuminen monialaisena yhteistoimintana 5 op
LX00BX66 Kvantitatiivinen tutkimus 5 op
TX00CS16 Käyttäjäkeskeinen suunnitteluprojekti 5 op
TX00CR74 Käyttö ja kunnossapito 5 op
VV00CS90 Käytännön japania 5 op
SX00CS91 Käytännön kokemuksia maahanmuuttajatyöstä 5 op
LX00CI21 Käytännön liikejuridiikka ja johtaminen 5 op
LX00CI27 Käytännön markkinointi 5 op
TU00CG75 Laatujohtaminen 5 op
L000CG05 Laskentajärjestelmät 5 op
LX00BW67 Laskentatoimen ja rahoituksen tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5 op
LX00BM30 Laskentatoimi 5 op
LX00BM28 Liike-elämän viestintä 5 op
LX00BM23 Liike-elämän viestintä englanniksi 5 op
LX00BM20 Liikejuridiikka 5 op
LX00BM29 Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analyysi 5 op
LX00AD70 Liiketoiminta Euroopassa 5 op
LX00BX68 Liiketoiminta ja juridiikka Euroopassa 5 op
XX00CG16 Liiketoimintasuunnitelma toimialakohtaisena projektina 5 op
LX00BM16 Logistiikka ja toimitusketjun hallinta 5 op
TX00DG07 LTE 4G -teknologia 5 op
TX00CO58 LVIS-tekniikan teoreettiset perusteet 15 op
LX00BW76 Markkinoinnin toiminnanohjaus 5 op
LX00BW77 Markkinoinnin työkalut 5 op
LX00BM17 Markkinointi 5 op
LX00BW75 Markkinointistrategia 5 op
LX00CG41 Markkinointistrategia ja -toiminta 5 op
LX00BY32 Markkinointitutkimus 5 op
LX00BW74 Markkinointitutkimus 5 op
LX00CP33 Markkinointiviestintä 5 op
TX00BU05 Matemaattinen geodesia 5 op
TX00CN34 Materiaali- ja energiatehokkuus 5 op
TX00CN21 Materiaalitekniikan ja työstömenetelmien perusteet 5 op
LX00BX78 Myynti ja neuvottelutaidot 5 op
KF00CR12 Naisten vaatteiden kaavoitus 5 op
KF00CL71 Naisten vaatteiden kaavoitus II 5 op
KF00CT13 Naisten vaatteiden muotoilun perusteet 5 op
KF00CR11 Naisten vaatteiden suunnittelu 5 op
XX00DC26 Näkökulmia lapsen hyvään kasvuun ja kehitykseen 5 op
IT00CE08 Ohjelmistojen laatu 5 op
TX00CS19 Olio-ohjelmoinnin tekniikat 5 op
SX00BP18 Optikkoliikkeessä toimiminen 10 op
LX00BW57 Organisaation kehittämis- ja tutkimustoiminta 10 op
LX00BY66 Organisaation kehittämis- ja tutkimustoiminta 5 op
XX00CF95 Organisaatio työyhteisönä 5 op
LX00CQ61 Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5 op
TX00BU13 Paikkatiedon erikoiskurssi 5 op
LX00BX63 Pienten ja keskisuurten yritysten johtaminen 5 op
TX00BR93 Projektikurssi vesivaranto systeemistä 5 op
TX00CN79 Prosessien mallinnus ja analysointi 5 op
TU00BB97 Prosessien simulointi 5 op
LX00AD85 Publications, Digital Imaging and process documentation 3 op
TX00DG05 Public Cloud (AWS) 8 op
TX00CN20 Putkisto- ja laitossuunnittelu 5 op
LX00AD52 Päätöksenteko eri tilanteissa 5 op
LX00BM31 Rahoitus 5 op
LX00BW94 Rahoitusoikeus 5 op
LX00CF76 Ranska 1 (A1.1- A1.2) 5 op
LX00CG49 Ranska 3 (A2 - B1) 5 op
XX00CH60 Saanko olla? - Sukupuolen ja seksuaalisuuden ammatillinen kohtaaminen 5 op
LX00CF77 Saksa 1 (A1.1- A1.2) 5 op
LX00CG50 Saksa 3 (A2 - B1) 5 op
LX00CA75 Sidosryhmäviestintä 5 op
LX00CI20 Sijoitustoiminta ja portfolion hallinta 5 op
SX00BP25 Silmän toiminta ja taittovirheen määrittäminen 15 op
LX00BW53 Strategian suunnittelu ja toteutus 5 op
LX00CI23 Strateginen henkilöstöjohtaminen 5 op
L000DA23 Strateginen johtaminen ja analytiikka 5 op
LX00AD77 Strateginen johtaminen käytännössä 5 op
LX00CG43 Suomi 1 (A1.1- A1.2) 5 op
LX00CG48 Suomi 3 (A2 - B1) 5 op
XX00BZ88 Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5 op
TX00CN18 Sähkötekniikka ja sähkökoneet 5 op
TX00CO59 Talotekniikan kenttämittausprojekti 15 op
TX00CN65 Tekninen myynti 5 op
L000DA19 Teknologia ja liiketoiminnan transformaatio 5 op
TU00CG99 Teollisen toiminnan johtaminen 5 op
KO00CE56 Terveellinen ravitsemus - mitä minä oikein syön? 5 op
KO00CE57 Terveysliikunta ja -teknologia 5 op
XX00CL83 Terveysteknologian projekti 10 op
XX00CL82 Terveysteknologian trendit, laitteet ja ratkaisut 5 op
TX00CN62 Tietojärjestelmien kehittäminen 5 op
TX00CN29 Tietokoneavusteinen suunnittelu 5 op
LX00BW65 Tietotekniikka laskentatoimen ja rahoituksen apuna 5 op
LX00CN03 Tilinpäätösanalyysi 5 op
LX00BX81 Toiminnanohjaus valmistuksessa ja palveluissa 5 op
LX00BM26 Tulevaisuuden työyhteisö 5 op
LX00CQ67 Tunnusluvut ja johtaminen 5 op
TX00BV35 Tuotteen suunnittelu ja valmistus 10 op
SX00BN74 Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 5 op
SX00BN74 Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 5 op
LX00BX74 Tutkimusmenetelmät 5 op
XX00CH59 Työssä hyvin, kaikki hyvin - Työhyvinvointi 5 op
LX00CN04 Työyhteisön moninaisuus 5 op
TX00BU78 Uudet ja vaihtoehtoiset energialähteet 5 op
SX00CD58 Vahvistava luonto ja virkistävä puutarha 5 op
SX00BO33 Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu 5 op
LX00CF78 Venäjä 1 (A1.1- A1.2) 5 op
TX00CS18 Verkon sovellusohjelmointirajapinnat 5 op
TX00CN35 Vesivarantotekniikat 2 -Kunnallinen vesihuolto 5 op
TX00CN32 Vesivarantotekniikka 1 -Vedenkäsittelytekniikat 5 op
TZ40AA61 VMware vSpheren asennus, määrittely ja hallinta 6 op
XX00CH56 Voi hyvin - Sosiaalinen hyvinvointi ja mielenterveys 5 op
LX00BW55 Yhteiskuntavastuu ja vastuullinen esimiestyö 5 op
XX00CH69 Yhteiskuntavastuuprojekti 5 op
LX00CA76 Yhteisö- ja yritysviestinnän hallinta 5 op
KU00CS09 Yleisötyö 5 op
TX00CN33 Ympäristökemian syventävä opintojakso 5 op
TX00CN31 Ympäristötekniikan laitteet, reaktiot ja prosessit 5 op
TX00BU73 Ympäristötekniikka 5 op
XX00CG15 Yrittäjyyden ja yritystoiminnan perusteet 5 op
XX00CG17 Yrittäjän rooli ja toiminta yhteiskunnassa 5 op
LX00AD78 Yrityksen liiketoimintaympäristön analysointi 5 op
TX00CA54 Yrityksen talouden päätöksenteon johtaminen 5 op
LX00BX67 Yritysrahoituksen hallinta 5 op
LX00CA19 Yritystoimintaympäristö Suomessa 5 op