OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > AVOIN AMK: JALKATERAPIAN AVOIMEN AMK:N OPINTOPOLKU, 60 OP
Valinnainen opintotarjonta

Avoin AMK: Jalkaterapian avoimen amk:n opintopolku, 60 op

AVOIN_JALKATERA_60OP

Kuvaus

Avoin AMK: Jalkaterapian avoimen amk:n opintopolku
Yhteyshenkilö: Tiina Niskanen

Valitaan erillisten kriteerien mukaan n : 0 - 0 op

SX00BU36 Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka 5 op
SJ00BJ65 Jalkaterapian ammatilliset perusteet 1 5 op
SJ00BJ66 Jalkaterapian ammatilliset perusteet 2 10 op
SX00BU37 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet 5 op
SX00BY31 Kuntoutuminen monialaisena yhteistoimintana 5 op
SX00BU35 Oppimisen valmiudet 5 op
SJ00BJ70 Toimintakyvyn arvioinnin menetelmät jalkaterapiassa 15 op
SJ00BJ68 Toimintakyvyn arvioinnin perusteet jalkaterapiassa 10 op