OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > AVOIN AMK: FYSIOTERAPIAN AVOIMEN AMK:N OPINTOPOLKU, 60 OP
Valinnainen opintotarjonta

Avoin AMK: Fysioterapian avoimen amk:n opintopolku, 60 op

AVOIN_FYSIOTERA_60OP

Kuvaus

Avoin AMK: Fysioterapian avoimen amk:n opintopolku

Yhteyshenkilö, polun sisältö: lehtori Sanna Garam, sanna.garam@metropolia.fi
Yhteyshenkilö, avoin amk: Tiina Niskanen, avoinamk@metropolia.fi

Valitaan erillisten kriteerien mukaan n : 0 - 0 op

SX00BI15 Ammatillisen kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet 5 op
SX00BU36 Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka 5 op
SX00BI14 Fysioterapian ammatilliset lähtökohdat 5 op
SX00BY31 Kuntoutuminen monialaisena yhteistoimintana 5 op
SX00BI23 Liike, liikkuminen ja terapeuttinen harjoittelu 5 op
SX00BI18 Liikkuva ja toimiva ihminen 1 5 op
SX00BI19 Liikkuva ja toimiva ihminen 2 5 op
SX00BI20 Liikkuva ja toimiva ihminen 3 5 op
SX00CX92 Oppimisen valmiudet 5 op
SX00BI26 Terapeuttinen harjoittelu ja toimintakykyä tukeva ohjaaminen. Fysioterapiaharjoittelu 1 5 op
SX00CX94 Toimintakyvyn arvioinnin lähtökohdat fysioterapiassa 5 op
SX00BI25 Toimintakyvyn arvioinnin menetelmät fysioterapiassa 5 op