IN ENGLISH OPINTO-OPAS
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > TARJONTAKORIT > AVOIN AMK: BIOANALYTIIKAN AVOIMEN AMK:N OPINTOPOLKU, 60 OP
Tarjontakorit ...
« Takaisin

Avoin AMK: Bioanalytiikan avoimen amk:n opintopolku, 60 op

Avoin AMK: Bioanalytiikan avoimen amk:n opintopolku

Yhteyshenkilö, opetuksen sisällöt: tutkintovastaava Riitta Lumme, riitta.lumme@metropolia.fi
Yhteyshenkilö, avoin amk: Koulutussihteeri Elina Virtanen, avoinamk@metropolia.fi

SX00BN69 Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla 5 op
SX00BN85 Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5 op
SX00BN75 Asiakaspalvelu ja ohjaus 5 op
SX00CK09 Fysiikka ja matematiikka 5 op
SX00BN61 Immunologia 5 op
SX00BN80 Johtaminen ja yrittäjyys 5 op
SX00CK08 Kemia 5 op
SX00CK10 Laboratoriotyön menetelmien perusteet 5 op
SX00BN65 Oppimisen ja opiskelun valmiudet 5 op
SX00BN90 Preanalytiikka 10 op
SX00BP63 Terveysalan turvallisuus 5 op
SX00BN74 Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 5 op