OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > AVOIMEN AMK:N VANHUSTYÖN 60 OP POLKU: S2018-K2019
Valinnainen opintotarjonta

Avoimen amk:n Vanhustyön 60 op polku: s2018-k2019 - AVOINPOLKU:VANHUSTYÖ

Kuvaus

Avoimen amk:n Vanhustyön 60 op polku: s2018-k2019
Yhteystiedot: avoinamk@metropolia.fi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

SX00BU36 Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka 5 op
SX00BM35 Fyysinen vanheneminen 5 op
SX00BM34 Ikääntyminen 5 op
SX00BM51 Iäkkään ihmisen toimintakyvyn tukeminen 15 op
SX00BU37 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet 5 op
SX00BY31 Kuntoutuminen monialaisena yhteistoimintana 5 op
SX00BM37 Lääketieteellisen osaamisen perusteet 5 op
SX00BU35 Oppimisen valmiudet 5 op
SX00BM46 Vanhuspolitiikka, palvelut ja lainsäädäntö 5 op
SX00BM40 Vanhustyön ammatillisuus 5 op