OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > AVOIMEN AMK:N RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON 60 OP POLKU: S2018-K2019
Valinnainen opintotarjonta

Avoimen amk:n Radiografian ja sädehoidon 60 op polku: s2018-k2019 - AVOINPOLKU:RADIOSÄDE

Kuvaus

Avoimen amk:n Radiografian ja sädehoidon 60 op polku: s2018-k2019
Yhteystiedot: avoinamk@metropolia.fi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

SX00BU32 Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla 5 op
SX00CY13 Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5 op
SX00BN75 Asiakaspalvelu ja ohjaus 5 op
SX00BN80 Johtaminen ja yrittäjyys 5 op
SX00CU23 Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö 15 op
SX00BU31 Oppimisen ja opiskelun valmiudet 5 op
SX00CU13 Potilas natiiviröntgentutkimuksissa 10 op
SX00CU12 Röntgenhoitajan ammatillisen toiminnan perusteet 10 op
SX00BP63 Terveysalan turvallisuus 5 op
SX00BN74 Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 5 op