OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > ELOKUVA JA TELEVISIO SYKSY: VALINNAISET SYVENTÄVÄT OPINTOJAKSOT
Valinnainen opintotarjonta

Elokuva ja televisio SYKSY: valinnaiset syventävät opintojaksot - ETV-SYKSY

Kuvaus

Sisällöltään vaihtuvat, ammatillista osaamista täydentävät opinnot sekä syventävät opinnot. Täsmällisemmät osaamistavoitteet määritellään opintojaksokohtaisesti.

Varmista tutoropettajaltasi opintojaksojen soveltuvuus kuhunkin opintokokonaisuuteen.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan