OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > ELOKUVA JA TELEVISIO KEVÄT: VALINNAISET SYVENTÄVÄT OPINTOJAKSOT
Valinnainen opintotarjonta

Elokuva ja televisio KEVÄT: valinnaiset syventävät opintojaksot

ETV-KEVÄT

Kaikki pakollisia

Sisällön valinnaisuuden lisätiedot

Sisällöltään vaihtuvat, ammatillista osaamista täydentävät opinnot sekä syventävät opinnot. Täsmällisemmät osaamistavoitteet määritellään opintojaksokohtaisesti.

Varmista tutoropettajaltasi opintojaksojen soveltuvuus kuhunkin opintokokonaisuuteen.

KM00CL67 Finland Close-up 5 op
KM00DP51 Fundamentals of Audio and Video Production 3 op
KM00DH40 Image and Media 10 op
KM00DP52 Concepting Workshop 5 op
KM00DP53 Series Scriptwriting 5 op
KM00DP54 Multi-Episode Drama Series Production 10 op