OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Musiikki: Valinnaiset opinnot syksy 2018
Valinnainen opintotarjonta

Musiikki: Valinnaiset opinnot syksy 2018

KXF:J

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

KX00DR57 A Cappella Ensemble 2 op
KX00DP48 Big Band 1 "New York, New York" 3 op
KX00DP49 Big Band 2 "Svengaavaa joulua" 3 op
KX00DQ37 Brasilialaisen musiikin workshop 3 op
KX00DQ39 Cuban Music Workshop 3 op
KX00DQ40 Divas Ensemble 3 op
KX00DQ64 Ensemble-työskentely (CK 3.0) 3 op
KX00DQ47 House of Europe International Songwriting Project, Intensive Week at the HKU Utrechts Conservatorium 2 op
KX00DQ52 International Writer's Camp, Haarlem 2018 3 op
KX00DQ38 Music of David Foster ensemble 3 op
KX00DQ41 Music of Emma Salokoski Ensemble 2 op
KX00DQ42 Music of Wayne Shorter Ensemble 2 op
KX00DP58 Tämä elämä-projekti 5 op