OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > KESÄOPINNOT TERVEYSALA 2018
Valinnainen opintotarjonta

Kesäopinnot terveysala 2018 - O20173

Kuvaus

Terveysalan kesäopinnot 2018

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

SX00BN85 Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5 op
SX00BN75 Asiakaspalvelu ja ohjaus 5 op
SX00BP59 Asiantuntijuuden kehittyminen hoitotyössä -harjoittelu 10 op
SX00CR21 Gerontologinen hoitotyö 5 op
XX00BH18 Innovaatioprojekti 10 op
SX00BN80 Johtaminen ja yrittäjyys 5 op
SX00BN74 Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 5 op
SX00BP57 Vakavasti sairastuneiden hoitotyö 5 op