OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > TALOTEKNIIKAN AVOIMEN AMK:N OPINTOPOLKU, MONIMUOTOTOTEUTUS, S2018-K2019
Valinnainen opintotarjonta

Talotekniikan avoimen amk:n opintopolku, monimuotototeutus, s2018-k2019

AVOIN_POLKU_TALOMONI

Kuvaus

Talotekniikan avoimen amk:n opintopolku, monimuotototeutus, s2018-k2019
Yhteystiedot: avoinamk@metropolia.fi

Valitaan erillisten kriteerien mukaan n : 0 - 0 op

TX00DK89 Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 10 op
TX00DK88 Orientaatio talotekniikan opintoihin 5 op
TX00DK90 Pientalon rakenteet ja talotekniikka 15 op
TX00DL64 Sähköfysiikka ja mittaustekniikan perusteet 5 op
TX00DL60 Talotekniikan kenttämittausprojekti 10 op
TX00DK91 Talotekniikan matematiikka 5 op
TX00DK92 Termodynamiikka ja virtaustekniikka 10 op