OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Avoimen amk:n Social Services / Early Childhood 60 op polku: s2018-k2019
Valinnainen opintotarjonta

Avoimen amk:n Social Services / Early Childhood 60 op polku: s2018-k2019

AVOINPOLKU:SOCIALSER

Kuvaus

Avoimen amk:n Social Services / Early Childhood 60 op polku: s2018-k2019
Yhteystiedot: avoinamk@metropolia.fi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

SX00CA32 Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka 5 op
SX00BZ98 Elämänkulun tukeminen varhaiskasvatuksessa ja 1. harjoittelu 15 op
SX00BN91 Hyvinvointiyhteiskunnan kehitys 5 op
SX00BR65 Johdanto sosiaalipedagogiikkaan 5 op
SX00BO80 Lapsen kasvu ja kehitys 5 op
SX00BZ93 Lasten ja lapsiperheiden arki suomalaisessa yhteiskunnassa 5 op
SX00BU35 Oppimisen valmiudet 5 op
SX00DL77 Sosionomin työn luonne ja monet ympäristöt 5 op
SX00DL63 Työelämän ruotsi 5 op
SX00BO33 Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu 5 op
SX00BO16 Yksilö- ja yhteisöohjaus 5 op