OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Avoimen amk:n Kliininen asiantuntijuus digitaalisissa sosiaali- ja terveysalan palveluissa, YAMK 30 op polku: s2018
Valinnainen opintotarjonta

Avoimen amk:n Kliininen asiantuntijuus digitaalisissa sosiaali- ja terveysalan palveluissa, YAMK 30 op polku: s2018

AVOINPOLKU:KLII_YAMK

Kuvaus

Avoimen amk:n Kliininen asiantuntijuus digitaalisissa sosiaali- ja terveysalan palveluissa, YAMK 30 op polku: s2018
Yhteystiedot: avoinamk@metropolia.fi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

S000DJ85 Asiantuntija toimintakulttuurin uudistajana 5 op
S000DJ80 Digitalisaatio ja toiminnan ohjaus sosiaali- ja terveysalalla 5 op
S000CO46 Moninaisuuden johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 5 op
S000DJ83 Näyttöön perustuva toiminta ja tiedolla johtaminen 5 op
S000DJ89 Strateginen johtaminen ja tulevaisuuden johtajuus 5 op
S000CO35 Tutkimustyön lähtökohdat, prosessit ja menetelmät 5 op