OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > AVOIMEN AMK:N BIOANALYTIIKAN 60 OP POLKU: S2018-K2019
Valinnainen opintotarjonta

Avoimen amk:n Bioanalytiikan 60 op polku: s2018-k2019 - AVOINPOLKU:BIOANALYT

Kuvaus

Avoimen amk:n Bioanalytiikan 60 op polku: s2018-k2019
Yhteystiedot: avoinamk@metropolia.fi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

SX00BN69 Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla 5 op
SX00BN85 Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5 op
SX00BN75 Asiakaspalvelu ja ohjaus 5 op
SX00CK09 Fysiikka ja matematiikka 5 op
SX00BN61 Immunologia 5 op
SX00BN80 Johtaminen ja yrittäjyys 5 op
SX00CK08 Kemia 5 op
SX00CK10 Laboratoriotyön menetelmien perusteet 5 op
SX00BN65 Oppimisen ja opiskelun valmiudet 5 op
SX00BN90 Preanalytiikka 10 op
SX00BP63 Terveysalan turvallisuus 5 op
SX00BN74 Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 5 op