OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Avoimen amk:n syksyn 2018 opintojaksojen FI-sivujen tarjonta
Valinnainen opintotarjonta

Avoimen amk:n syksyn 2018 opintojaksojen FI-sivujen tarjonta

AVOIN_SYKSY_18

Kuvaus

Avoimen amk:n syksyn 2018 opintojaksojen FI-sivujen tarjonta: sekä suomen että englanninkieliset opintojaksot

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

TX00BU68 3D-mallintaminen ja CAE 5 op
LX00BW60 Affärssvenska 5 op
TX00BV39 Ajoneuvotekniikka 2 15 op
TX00CQ77 Ammatillisen ranskan alkeet 5 op
TX00DN80 Applications of Wood in Engineering 3 op
XX00CH58 Apua – Osaan toimia! - Ensiapu ja yleinen turvallisuus työpaikalla 5 op
LX00BW70 Asiakkuuksien kehittäminen 5 op
S000DJ85 Asiantuntija toimintakulttuurin uudistajana 5 op
TX00DO19 Asunto- ja kiinteistöyhtiön elinkaarihallinta 5 op
TX00BV51 Autoalan palveluliiketoiminta 15 op
TX00BV40 Autosähkötekniikka 10 op
IT00CE06 Big Data 5 op
LX00AD76 Brändimarkkinointi 5 op
TX00DC44 Calibration of Measurement Devices and Data Evaluation 3 op
LX00BW63 Controller-toiminta ja sisäinen valvonta 5 op
TX00DB89 Design of Safe and Reliable Systems 3 op
LX00CI28 Digitaalinen markkinointi 5 op
S000DJ80 Digitalisaatio ja toiminnan ohjaus sosiaali- ja terveysalalla 5 op
TX00CQ62 Digital Signal Processing 5 op
TX00BU63 Dynamiikka ja sovellukset 5 op
TX00BV41 Elektroniikka 15 op
TX00CN02 Elinkaarianalyysit 5 op
TX00BU69 Energiatekniikan perusteet 5 op
LX00BW73 Englantia markkinoinnin ammattilaisille 5 op
S000CO93 Ensihoidon operatiivinen johtaminen 5 op
S000CO95 Ensihoidon palvelutason määrittäminen ja varautuminen 5 op
LX00BW82 Esimiesjuridiikka 5 op
LX00BW69 Finanssvenska 5 op
SX00BM86 Gerontologinen kuntoutus ja geronteknologia 5 op
S000CY16 Gerontologinen osaaminen vanhustyön kehittämisessä 5 op
LX00CI46 Globaali hankinta 5 op
LX00CI10 Globaali poliittinen talous 5 op
LX00CA74 Haastavat viestintätilanteet 5 op
KD00DC45 Hahmo- ja miljöömallinnuksen perusteet Maya:lla 5 op
KD00DO37 Hahmoanimaation perusteet Maya:lla 10 op
SX00BP28 Heikkonäköisten ja ikääntyvien näkemisen ratkaisut 5 op
LX00BW79 Henkilöstöjohtaminen 5 op
LX00BW80 Henkilöstösuunnittelu ja henkilöstön kehittäminen 5 op
TX00DO50 Hydraulic Network Modeling Using R and EPANET 3 op
TX00BU99 Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmät 5 op
TX00BU64 Hydrauliikka ja pneumatiikka 5 op
SX00BU39 Hyvinvointialan yrittäjyys, johtaminen ja palvelujen tuottaminen 5 op
IT00CE19 ICT teknologian kehitysnäkymät 5 op
SX00BM34 Ikääntyminen 5 op
S000CY17 Ikääntymisen toimintaympäristöt ja palvelujen kehittäminen 5 op
TX00CN13 Ilmansuojelu 5 op
TI00CJ15 Image Processing with Matlab 3 op
XX00BH18 Innovaatioprojekti 10 op
XX00BH18 Innovaatioprojekti 10 op
TX00DN79 Introduction to Augmented Reality App Development for Android Using ARCore 3 op
TX00DN78 Introduction to Back-End Server Application Development Using JEE 3 op
TX00DB92 Introduction to Embedded Android Programming 3 op
TI00CJ45 Introduction to Japanese Language & Culture 3 op
TX00DB91 Introduction to Machine Learning 3 op
TX00DO25 Introduction to the Internet of Things Using Raspberry Pi and AWS IoT 3 op
LX00BX85 Jakelu ja logistiikkapalvelut 5 op
VV00CE48 Japanin jatkokurssi 5 op
S000CP02 Jatkuva laadun parantaminen kliinisessä laboratoriossa 5 op
LX00BW96 Johdannaiset ja rahoitusriskien hallinta 5 op
TX00BQ18 Johdantoprojekti 5 op
LX00BX77 Johdon laskentatoimi 5 op
LX00AD41 Johtaminen ja organisaatiot 5 op
LX00AD41 Johtaminen ja organisaatiot 5 op
SX00BN31 Johtaminen ja vanhuspalvelujen laatu 5 op
LX00BX50 Johtamisen perusteet 5 op
LX00BX88 Johtamisen viestintä 5 op
LX00BX79 Kansainvälinen kauppa ja logistiikka 5 op
LX00BW58 Kansainväliset viestintä- ja verkostoitumistaidot 5 op
LX00BM22 Kansantalous 5 op
LX00BX49 Kansantalous 5 op
SX00BU37 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet 5 op
SX00BU38 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan syventävät opinnot 5 op
LX00BW83 Kehittävä esimiestyö 5 op
KI00BJ15 Kemia 1 5 op
LX00BX84 Kestävä kehitys logistiikassa ja tilaus-toimitusketjussa 5 op
LX00BW86 Kirjanpito ja arvonlisäverotus 5 op
LX00BW61 Kirjanpito ja tilinpäätös 5 op
TX00BU98 Konenäkö ja anturit 5 op
LX00BW87 Konsernitilinpäätös ja IFRS -tilinpäätös 5 op
KX00DN60 Konservoinnin projektinhallinta ja dokumentointi 5 op
TX00BU65 Konstruktiotekniikka 10 op
TX00BV48 Korjaamoprosessit 15 op
SX00DK38 Kuntoutuksen johtamisen tietoperusta ja työvälineet 5 op
SX00BY31 Kuntoutuminen monialaisena yhteistoimintana 5 op
LX00BW89 Kustannuslaskenta ja raportointi 5 op
LX00BX66 Kvantitatiivinen tutkimus 5 op
VV00CS90 Käytännön japania 5 op
LX00CI27 Käytännön markkinointi 5 op
S000CO99 Laatujohtamisen ja turvallisuuskulttuurin kehittäminen 5 op
TX00BU85 Laatutekniikka ja konepajatekniset mittaukset 5 op
LX00BX56 Laskentatoimi 5 op
LX00BM30 Laskentatoimi 5 op
LX00BM28 Liike-elämän viestintä 5 op
LX00BM23 Liike-elämän viestintä englanniksi 5 op
LX00BM20 Liikejuridiikka 5 op
LX00BM29 Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analyysi 5 op
LX00BX55 Liiketalousjuridiikka 5 op
LZ1CAA14 Liiketoimintatiedon hallinta (BI) 5 op
LZ1CAA14 Liiketoimintatiedon hallinta (BI) 5 op
LX00BX82 Logistiikan palveluketjut ja strategiat 5 op
LX00BX58 Logistiikka ja tilaus-toimitusketjun hallinta 5 op
LX00BM16 Logistiikka ja toimitusketjun hallinta 5 op
TX00BV13 Lujuusopin elementtimenetelmän perusteet 5 op
SX00BZ84 Luovat menetelmät 5 op
TX00BW24 Lähiverkot (CCNA1) 5 op
TX00BW24 Lähiverkot (CCNA1) 5 op
LX00BX51 Markkinat ja liiketoimintakäytännöt Euroopassa 5 op
LX00BW98 Markkinoinnin kehittäminen 15 op
LX00BW77 Markkinoinnin työkalut 5 op
LX00CG40 Markkinointi 5 op
LX00BM17 Markkinointi 5 op
LX00BW78 Markkinointi- ja työoikeus 5 op
LX00CG41 Markkinointistrategia ja -toiminta 5 op
LX00BY32 Markkinointitutkimus 5 op
LX00BW74 Markkinointitutkimus 5 op
LX00CP33 Markkinointiviestintä 5 op
TX00BQ15 Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1 5 op
TX00BQ15 Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1 5 op
TX00BQ16 Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2 5 op
TX00BQ16 Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2 5 op
LX00BX57 Matematiikka ja tilastotiede liiketaloudessa 5 op
TX00BV34 Materiaali- ja valmistustekniikka 5 op
TX00CN14 Mittaustekniikka ja mittaustiedon käsittely 5 op
L000CF92 Monimuotoisuuden johtaminen 5 op
SX00BM85 Muistisairaan ihmisen päivittäisen toimintakyvyn tukeminen 5 op
LX00BW99 Myynnin opintoja 15 op
S000DJ83 Näyttöön perustuva toiminta ja tiedolla johtaminen 5 op
SX00BZ78 Oppiminen varhaislapsuudessa 5 op
LX00BW84 Organisaatiokäyttäytyminen ja työhyvinvointi 5 op
LX00BY66 Organisaation kehittämis- ja tutkimustoiminta 5 op
TX00BQ17 Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun 5 op
LX00BX80 Ostotoiminta ja toimittajamarkkinoiden hallinta 5 op
S000CY25 Palvelujen johtaminen 5 op
KX00DM47 Paperikonservoinnin perusteet, integroitu englanti 5 op
LX00BX63 Pienten ja keskisuurten yritysten johtaminen 5 op
IT00CE07 Pilvilaskenta 5 op
LX00BW95 Rahoituksen Excel-sovellukset 5 op
LX00BM31 Rahoitus 5 op
LX00BW94 Rahoitusoikeus 5 op
LX00BW97 Rahoitusprojekti 5 op
XX00CH60 Saanko olla? - Sukupuolen ja seksuaalisuuden ammatillinen kohtaaminen 5 op
LX00BW92 Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat 5 op
LX00BW93 Sijoitustuotteet ja sijoitusneuvonta 5 op
TX00DN87 Simulation and Physics 3 op
TX00BV00 Simulointi käyttöjen ja ohjauksen suunnittelussa 5 op
TX00BU62 Statiikka 5 op
TX00CM84 Statiikka 5 op
LX00BW53 Strategian suunnittelu ja toteutus 5 op
LX00BX61 Strateginen johtaminen - konteksti ja analyysi 5 op
S000DJ89 Strateginen johtaminen ja tulevaisuuden johtajuus 5 op
LX00BW81 Suorituksen johtaminen ja kokonaispalkitseminen 5 op
TX00BU17 Tekniikan alan englanti ja viestintä 5 op
TX00BP91 Tekniikan alan ruotsi 5 op
TX00BR03 Tekniikan alan suomi ja viestintä 5 op
TX00BP92 Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta 5 op
TX00BP92 Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta 5 op
KO00CE57 Terveysliikunta ja -teknologia 5 op
TX00DN82 Thinking Outside the Box 3 op
TX00BU82 Tietokoneavusteinen valmistus 5 op
LX00BM27 Tietotekniikka ja toiminnanohjaus 5 op
LX00BX48 Tietotekniikka ja toiminnanohjaus 5 op
LX00CN03 Tilinpäätösanalyysi 5 op
LX00BW85 Tilinpäätössuunnittelu ja verotus 5 op
LX00BM26 Tulevaisuuden työyhteisö 5 op
S000CO94 Turvallisuusjohtaminen 5 op
SX00BN74 Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 5 op
LX00BX74 Tutkimusmenetelmät 5 op
TX00BU83 Työkalujen ja menetelmien kehittäminen 5 op
LX00BW56 Työlainsäädäntö 5 op
LX00BW91 Työoikeus ja palkkahallinto 5 op
XX00CH59 Työssä hyvin, kaikki hyvin - Työhyvinvointi 5 op
S000CY24 Työyhteisön johtaminen 5 op
LX00CN04 Työyhteisön moninaisuus 5 op
SX00BM46 Vanhuspolitiikka, palvelut ja lainsäädäntö 5 op
S000CY20 Vanhustyön asiantuntijuus ja eettinen toiminta 5 op
S000CY22 Vanhustyön tuloksellisuus ja palveluverkoston kehittäminen 5 op
SX00BO33 Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu 5 op
SX00BZ77 Varhaiskasvatustyön perusteet 5 op
SX00BZ79 Varhaiskasvatustyön sisällölliset orientaatiot 10 op
TX00CN16 Virtaustekniikan ja termodynamiikan perusteet 5 op
TX00CN17 Virtaustekniikan ja termodynamiikan sovellukset 5 op
XX00CH56 Voi hyvin - Sosiaalinen hyvinvointi ja mielenterveys 5 op
TX00DO45 Wireless Communication 3 op
LX00BW55 Yhteiskuntavastuu ja vastuullinen esimiestyö 5 op
LX00BW64 Yhtiöoikeus ja tilintarkastus 5 op
TX00CN12 Ympäristöhallinta 5 op
LX00BW62 Yrityksen rahoitus 5 op
LX00BX67 Yritysrahoituksen hallinta 5 op
TU00CG67 Yritystalous 5 op
LX00BM18 Yritystoiminta 5 op
LX00CI26 Älykäs kilpailukyky 5 op