OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMAN ERIKOISOPINNOT
Valinnainen opintotarjonta

Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelman erikoisopinnot - TXO_PRJ

Kuvaus

Kirjataan HOPSin ulkopuoliset projektit ja erikoistyöt.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

TX00DC70 Erikoistyö 10 op
TX00DN67 Kiertotalouden perusteet 5 op