OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Avoin Amk, Tekniikan avoimen amk:n kurssit, kevät 2017
Valinnainen opintotarjonta

Avoin Amk, Tekniikan avoimen amk:n kurssit, kevät 2017

AVOIN_TEKNI_K2017

Kuvaus

Avoin Amk, Tekniikan avoimen amk:n kurssit, kevät 2017

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

TX00BV12 3D-CAE-jatkokurssi ja tuotetiedon hallinta 5 op
TX00BV36 Ajoneuvomoottorit 5 op
TX00BV38 Ajoneuvotekniikka 1 15 op
TX00BQ21 Analyysin laadunvarmistus ja laitteiden ylläpito 10 op
TX00BQ21 Analyysin laadunvarmistus ja laitteiden ylläpito 10 op
TX00BQ63 Analyyttisen kemian projekti 5 op
TX00BQ63 Analyyttisen kemian projekti 5 op
TX00CA26 Arviointi- ja lunastustoimitukset 5 op
TX00BU01 Arviointitekniikka 5 op
TX00BQ25 Automaatio- ja sähkövoimatekniikan perusteet 15 op
TU00CI88 Automaatiotekniikka 5 op
TX00BV40 Autosähkötekniikka 10 op
TX00BP08 Bio- ja kemiantekniikan soveltamisprojekti 15 op
TX00BQ27 Biotieteiden perusteet 5 op
TD00AB48 Energia-automaatio 3 op
TD00AB49 Energia-automaation laboratoriotyöt 3 op
TX00CM99 Energia- ja ympäristötekniikan matemaattiset menetelmät 5 op
TX00CN01 Energia- ja ympäristötekniikan perusteet 5 op
TX00BS55 Fysikaalinen kemia 5 op
XX00BH18 Innovaatioprojekti 10 op
TX00BP07 Insinöörikemia ja englanti 15 op
TX00CR57 Java-ohjelmointi (MOOC) 5 op
TX00BQ18 Johdantoprojekti 5 op
TX00BR43 Kiinteistöjen sähkönjakelu ja -käyttö 15 op
TP00AA60 Kiinteistöliiketoiminta 3 op
TX00BU02 Kiinteistöoikeus 5 op
TX00BT82 Kiinteistötoimitukset I 5 op
TX00BT84 Kiinteistötoimitukset II 5 op
TX00BQ05 Kone- ja laiterakennuksen materiaali- ja pinnoiteprojekti 10 op
TX00BQ04 Kone- ja laiterakennuksen materiaali- ja pinnoitetekniikka 5 op
TX00BU60 Koneiden lämpöoppi ja värähtelyt 5 op
TX00BQ64 Kromatografia 5 op
TX00BY34 Kunnossapitotekniikka 5 op
XX00AB02 Kuntakeskuksen suunnittelu 3 op
TX00BT99 Laserkeilaus 5 op
TX00BU09 Liikennesuunnittelu 5 op
TX00CA25 Liikennesuunnittelu 5 op
TX00BU05 Matemaattinen geodesia 5 op
TX00BQ16 Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2 5 op
TX00CM98 Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 3 5 op
IT00CE09 Menetelmät ohjelmistojen tietoturvan takaamiseksi 5 op
TX00BQ14 Metallisen pinnoituksen ja teollisuusmaalauksen projekti 10 op
TX00BQ28 Mikrobiologia ja ammatillinen englanti 5 op
TX00BT96 Mittaus- ja kartoitustekniikka II 5 op
TX00BV37 Moottoritekniikan projekti 5 op
IT00CE10 Multimediaverkkojen tiedonsiirtotekniikat 5 op
TX00BU97 Ohjausjärjestelmät ja väylät 5 op
IT00CE08 Ohjelmistojen laatu 5 op
TX00BT98 Ohjelmointitekniikka ja käyttöliittymät 5 op
TX00BS54 Orgaaninen kemia ja analytiikka 5 op
TX00BU11 Paikkatiedon keruu 5 op
TX00CA03 Paikkatiedon keruu 5 op
TX00BT89 Paikkatietotekniikka 5 op
TY00AA70 Piirikaaviot ja keskukset 3 op
TU00BB97 Prosessien simulointi 5 op
TX00BR98 Rakennetun yhteiskunnan materiaali- ja energiasymbioosi 5 op
TX00BR41 Rakennusten energiatalous 15 op
TX00BQ11 Rakennusten pinnat ja niiden elinkaari 5 op
TX00CN00 Soveltava projekti 5 op
TX00BQ65 Spektrometria 5 op
TX00BU62 Statiikka 5 op
TX00BS56 Synteesiprojekti 5 op
TX00BQ26 Sähkö- ja automaatiotekniikan projekti 15 op
TY00AA67 Sähköalan säädökset 3 op
TY00AA69 Sähkökoneet ja tehoelektroniikka 3 op
TX00BR39 Talotekniikan perusjärjestelmät 15 op
TY00AB80 Talotekniikan sopimukset 4 op
TX00BU17 Tekniikan alan englanti ja viestintä 5 op
TX00BP91 Tekniikan alan ruotsi 5 op
TU00CF10 Teknologian myynti 5 op
TU00CG99 Teollisen toiminnan johtaminen 5 op
TX00CA70 Teollisuuden energiatekniikka 5 op
XX00AA96 Teollisuuden mittaukset 3 op
TX00BP92 Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta 5 op
TU00CB88 Tietokoneavusteinen suunnittelu 5 op
TX00BT87 Tietotekniikan soveltava kurssi 5 op
TX00BP86 Tilastolliset menetelmät 5 op
TX00BT85 Tilastomatematiikka ja virhearviolaskenta 5 op
TX00BS91 Toimitilajohtaminen (FM) 15 op
TX00BU90 Tuotannon mittaaminen ja optimointi 5 op
TX00BU86 Tuotantojärjestelmät 5 op
TX00BU86 Tuotantojärjestelmät 5 op
TX00BQ12 Uudis- ja korjausrakentamisen pinnoiteprojekti 10 op
TX00BR25 Uusiutuvan energian tekniikat 5 op
TX00BR20 Vedenkäsittelytekniikat 5 op
TX00BQ29 Vesianalyysiprojekti 5 op
TX00BU00 Yhdyskuntatekniikka 5 op
TX00BT94 Yleiskaavoitus 5 op
TX00BQ13 Ympäristö ja turvallisuus 5 op
TX00BQ02 Ympäristötekniikka ja lainsäädäntö 5 op
TX00BU08 Ympäristövaikutusten arviointi 5 op
TX00CA53 Yrityksen suorituskyvyn ja prosessien kehittäminen 5 op