OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > TXM KEMIAN PROSESSITEKNIIKAN VALINNAISET OPINTOJAKSOT MUILLE TEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMILLE
Valinnainen opintotarjonta

TXM Kemian prosessitekniikan valinnaiset opintojaksot muille tekniikan tutkinto-ohjelmille

TXM201

Valitaan erillisten kriteerien mukaan n : 0 - 0 op

TX00BP96 Prosessisuunnittelu 10 op
TX00BP99 Tehdassuunnitteluprojekti 10 op
TX00DJ46 Teolliset prosessit ja materiaalit 5 op
TX00BQ02 Ympäristötekniikka ja lainsäädäntö 5 op