OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > TXM KEMIANTEKNIIKAN VALINNAISET OPINTOJAKSOT MUILLE TEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMILLE
Valinnainen opintotarjonta

TXM Kemiantekniikan valinnaiset opintojaksot muille tekniikan tutkinto-ohjelmille - TXM201

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

TX00BP94 Aineiden ominaisuudet 5 op
TX00BP13 Lämmönsiirto ja energiatehokkuus 5 op
TX00BP96 Prosessisuunnittelu 10 op
TX00BP09 Taseet 5 op
TX00BP99 Tehdassuunnitteluprojekti 10 op
TX00BP12 Virtaustekniikka prosessiteollisuudessa 5 op
TX00BQ02 Ympäristötekniikka ja lainsäädäntö 5 op