OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > METROPOLIAN YHTEINEN VALINNAINEN OPINTOKOKONAISUUS: MEDIAJULKAISEMISEN VISUAALISET PERUSTEET
Valinnainen opintotarjonta

Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Mediajulkaisemisen visuaaliset perusteet - VOK_TIETO2_2014

Kuvaus

Opiskelija hallitsee mediajulkaisemisen työprosesseja, menetelmiä ja työvälineitä. Opiskelijalla on valmiudet kehittää omaa kuvallista ilmaisuaan.

Yhteyshenkilö: Mika Rintala

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

XX00CH47 Mediajulkaisemisen visuaaliset perusteet 15 op