OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > METROPOLIAN YHTEINEN VALINNAINEN OPINTOKOKONAISUUS: KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU
Valinnainen opintotarjonta

Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Käyttäjäkeskeinen suunnittelu

VOK_TEKNOLOGIA2_2014

Kuvaus

Kokonaisuuden tavoitteet ja sisältö on esitetty kunkin kurssikuvauksen yhteydessä.

Opintokokonaisuus on tarkoitettu erityisesti käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta ja palveluiden muotoilusta kiinnostuneille opiskelijoille.

Lisätiedot

Kokonaisuus ei vaadi opiskelijalta esitietoja. Opintokokonaisuuden opintojaksoja voi opiskella itsenäisinä opintojaksoina.

Käyttäjälähtöisen suunnittelun sivuainekokonaisuus pitää sisällään kaksi kurssia. Kurssit ovat:
Ergonomia ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu (10 op) sekä
Palvelumuotoilu (5 op).

Yhteyshenkilö: Laura Mähönen

Valitaan erillisten kriteerien mukaan n : 0 - 0 op

KQ00BT54 Ergonomia ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10 op
KQ00BW44 Palvelumuotoilu 5 op