OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > METROPOLIAN YHTEINEN VALINNAINEN OPINTOKOKONAISUUS: MUOTOILU
Valinnainen opintotarjonta

Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Muotoilu

VOK_TEKNOLOGIA1_2014

Kuvaus

Kokonaisuuden tavoitteet ja sisältö on esitetty kunkin kurssikuvauksen yhteydessä.

Opintokokonaisuus on tarkoitettu muotoilusta ja tuotesuunnittelusta kiinnostuneille opiskelijoille.

Lisätiedot

Kokonaisuus ei vaadi opiskelijalta esitietoja. Opintokokonaisuuden opintojaksoja voi opiskella itsenäisinä opintojaksoina.

Opintokokonaisuus pitää sisällään kolme 5 opintopisteen kurssia:
Teollisen muotoilun perusteet
Muotoilu- ja tuotekehitys
Tietokoneavusteinen suunnittelu

Yhteyshenkilö: Laura Mähönen

Valitaan erillisten kriteerien mukaan n : 0 - 0 op

KQ00BT59 CAD/ 3D I 5 op
KQ00BT52 Muotoilu- ja tuotekehitysprosessi 5 op
KQ00BT51 Teollinen muotoilu 5 op