OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Muut tuotantotalouden vapaasti valittavat opinnot
Valinnainen opintotarjonta

Muut tuotantotalouden vapaasti valittavat opinnot

TXQ1526

Kuvaus

- Opiskelija suorittaa 15 op vapaasti valittavia opintoja. Vapaasti valittavat opinnot ovat korkeakoulutasoisia opintoja. Ne syventävät ja täydentävät opiskelijan ammatillista osaamista.
Vapaasti valittavia opintoja ovat
a) oman tutkinto-ohjelman tarjontaan kuuluvat opinnot, jotka eivät ole päällekkäisiä opiskelijalle pakollisten opintojen kanssa
b) tutkintoon vapaasti valittaviksi opinnoiksi ilmoitetut Metropolian opintojaksot
c) opiskelijan esittämät korkeakoulutasoiset opinnot, jotka tutkinto-ohjelmassa hyväksytään osaksi tutkintoa

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

TU00CI88 Automaatiotekniikka 5 op
TU00CS83 Hankinnan perusteet 5 op
TX00CM91 Kansantaloustiede 5 op
TU00CE70 Liiketoimintajuridiikka 5 op
TU00CF12 SAP syventävä 2 5 op
TU00DG20 Teollisuuden prosessit: vaihtuva syventymisopintojakso 5 op
TU00CB88 Tietokoneavusteinen suunnittelu 5 op