OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Musiikin koulutusohjelma: Innovaatioprojekti
Valinnainen opintotarjonta

Musiikin koulutusohjelma: Innovaatioprojekti

KS-104

Kuvaus

Projekti- ja innovaatiotyöskentelyn perusteet: ideointi, suunnittelu, toteutus, arviointi, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen ja markkinointi. Yhteistyötaidot, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely. Innovatiiviset työmenetelmät. Yhteisöllisen kehittämisosaamisen alueet: kehittämisen prosessit, kehittämisen koordinointi ja hallinta, kehittämismallien uudistaminen.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op