OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA: INNOVAATIOPROJEKTI
Valinnainen opintotarjonta

Musiikin koulutusohjelma: Innovaatioprojekti

KS-104

Kuvaus

Projekti- ja innovaatiotyöskentelyn perusteet: ideointi, suunnittelu, toteutus, arviointi, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen ja markkinointi. Yhteistyötaidot, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely. Innovatiiviset työmenetelmät. Yhteisöllisen kehittämisosaamisen alueet: kehittämisen prosessit, kehittämisen koordinointi ja hallinta, kehittämismallien uudistaminen.

Valitaan erillisten kriteerien mukaan n : 0 - 0 op