OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Musiikin koulutusohjelma: Työharjoittelu
Valinnainen opintotarjonta

Musiikin koulutusohjelma: Työharjoittelu

KS-103

Kuvaus

Työharjoittelu ammatillisessa organisaatiossa erikseen sovituin ehdoin ja tavoittein.

Valinnaisia sisältöjä, esimerkiksi: Verkostoitumistaidot. Esiintymistaidot. Koesoitto- ja koelaulutilanteet. Ammatillinen portfolio ja osaamisen näkyväksi tekeminen. Musiikkitapahtuman tuottaminen ja projektinhallinta. Markkinointi ja ammatillinen viestintä. Kotisivut, sosiaalinen media. Yrittäjyys, kulttuuriosuuskuntatoiminta. Musiikkialan työehdot ja sopimukset. Portfolio, CV ja työhakemukset.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

KS00CI53 Opetusharjoittelu kouluprojektissa, Tempo-orkesteri 0 op
KS00CI51 Pedagoginen seminaari 1 op
KS00CK39 Pedagoginen seminaari 1 0 op
KS00CK40 Pedagoginen seminaari 2 0 op
KS00CK41 Pedagoginen seminaari 3 0 op
KS00CK42 Pedagoginen seminaari 4 0 op
KS00CK47 Työharjoittelu kouluprojektissa, Tempo-orkesteri 0 op
KS00CI50 Työskentely instrumenttiopettajana 2 op
KS00CK35 Työskentely instrumenttiopettajana 1 0 op
KS00CK36 Työskentely instrumenttiopettajana 2 0 op
KS00CK37 Työskentely instrumenttiopettajana 3 0 op
KS00CK38 Työskentely instrumenttiopettajana 4 0 op
KS00CP75 Työskentely konsertti-/tapahtumatuottajana 1 0 op
KS00CP76 Työskentely konsertti-/tapahtumatuottajana 2 0 op
KS00CP77 Työskentely konsertti-/tapahtumatuottajana 3 0 op
KS00CP78 Työskentely konsertti-/tapahtumatuottajana 4 0 op
KS00CI52 Työskentely kuorossa 2 op
KS00CK43 Työskentely kuorossa 1 0 op
KS00CK44 Työskentely kuorossa 2 0 op
KS00CK45 Työskentely kuorossa 3 0 op
KS00CK46 Työskentely kuorossa 4 0 op
KS00CP68 Työskentely muusikkona/solistina 1 0 op
KS00CP70 Työskentely muusikkona/solistina 2 0 op
KS00CP72 Työskentely muusikkona/solistina 3 0 op
KS00CP73 Työskentely muusikkona/solistina 4 0 op
KS00CI49 Työskentely orkesterissa 4 op
KS00CK29 Työskentely orkesterissa 1 0 op
KS00CK32 Työskentely orkesterissa 2 0 op
KS00CK33 Työskentely orkesterissa 3 0 op
KS00CK34 Työskentely orkesterissa 4 0 op