OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Metropolian valinnainen opintokokonaisuus: Soveltava psykologia: Vuorovaikutus elämänkaaressa - syventävä projekti
Valinnainen opintotarjonta

Metropolian valinnainen opintokokonaisuus: Soveltava psykologia: Vuorovaikutus elämänkaaressa - syventävä projekti

SHYV1

Kuvaus

Kun opiskelija on suorittanut hyväksytysti vähintään yhden 5 op:een tiedepohjaisen opintojakson, hän voi valita 5 tai 10 op soveltavan psykologian projektiopintoja, joissa syvennytään valittuun, aiemmin opittuun teoriaan liittyvään teemaan (yksi projektiteema = 5 op, kaksi projektiteemaa = 10 op). Syventävässä projektissa avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat laatia esseen tai raporttin valitsemastaan aihepiirista. Sosiaali- ja terveysalan tutkinto opiskelijat voivat vaihtoehtoisesti tehdä myös työelämäprojektiin.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op