OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Asiakaslähtöiset ohjelmistosovellukset I
Valinnainen opintotarjonta

Asiakaslähtöiset ohjelmistosovellukset I

TXK511

Kuvaus

Hyvinvointi- ja terveysteknologiaan liittyvien sähköisten ratkaisujen hyödyntämismahdollisuudet ovat moninaisia. Teknologisten ratkaisujen kirjo vaihtelee kuluttajatuotteista sosiaali- ja terveysalan laajoihin järjestelmiin. Sovelluskohteen erityispiirteiden huomioiminen on oleellista sovellettaessa ja hyödynnettäessä sähköisiä ohjelmistoratkaisuja. On tunnettava erilaiset toimijat, toimintatavat, toimintaympäristöt ja asiakkaat. Asiakkaana voi olla esimerkiksi kunta, yksityinen palveluntuottajia tai yksittäinen ihminen. Asiakas ja hänen roolinsa arvoketjussa määrittelevät perustan myös asiakaslähtöiselle tuotekehitykselle. Tuotteiden kehittämisessä on tärkeää ottaa asiakas tiiviisti mukaan tuotekehitysprojektiin tai teknologian hyödyntämiseen tähtäävään hankkeeseen. Näin mahdollistetaan ratkaisujen maksimaalinen käytettävyys ja hyöty asiakkaalle.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

TX00CG29 eHealth-palveluiden asiakkaat ja käyttäjät 5 op
TX00CG28 eHealth liiketoiminta ja ratkaisut 5 op
TX00CG30 Web-sovelluskehitys 1 5 op