OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Fysiologisten mittausten teknologia II
Valinnainen opintotarjonta

Fysiologisten mittausten teknologia II

TXK502

Kuvaus

Ihmisen hyvinvointia ja terveyttä voidaan mitata erilaisin keinoin. Nopeasti yleistyvät ja kehittyvät ihmisen toimintakykyä ja elinympäristöjä mittaavat sovellukset ovat olennainen osa sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Mittausteknologiaa hyödynnettäessä on tärkeää huomioida ihmisen fyysinen rakenne ja toiminta - mitä ihmisestä voidaan ja kannattaa mitata sekä mihin mitattua tietoa voidaan hyödyntää. Ihmiskehosta ja ihmisen toiminnasta voidaan kerätä tietoa moninaisilla antureilla. Tietoa tulee käsitellä ja analysoida, jotta sitä voidaan hyödyntää. Tämä ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen liittyvä tieto on oleellisessa osassa rakennettaessa teknologisia ja liiketoiminnallisia ratkaisuja erilaisille asiakkaille ja käyttäjille.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

TX00CG25 Fysiologiset mittaukset ja anturit 5 op
TX00CG27 Hyvinvointi- ja terveysteknologian projekti 1 5 op
TX00CG26 Mittaustiedon kerääminen ja käsittely 5 op