OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Fysiologisten mittausten teknologia I
Valinnainen opintotarjonta

Fysiologisten mittausten teknologia I

TXK501

Kuvaus

Ihmisen hyvinvointia ja terveyttä voidaan mitata erilaisin keinoin. Nopeasti yleistyvät ja kehittyvät ihmisen toimintakykyä ja elinympäristöjä mittaavat sovellukset ovat olennainen osa sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Mittausteknologiaa hyödynnettäessä on tärkeää huomioida ihmisen fyysinen rakenne ja toiminta - mitä ihmisestä voidaan ja kannattaa mitata sekä mihin mitattua tietoa voidaan hyödyntää. Ihmiskehosta ja ihmisen toiminnasta voidaan kerätä tietoa moninaisilla antureilla. Tietoa tulee käsitellä ja analysoida, jotta sitä voidaan hyödyntää. Tämä ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen liittyvä tieto on oleellisessa osassa rakennettaessa teknologisia ja liiketoiminnallisia ratkaisuja erilaisille asiakkaille ja käyttäjille.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

TX00CG24 Biomekaniikka ja liikkeen mittaaminen 5 op
TX00CG23 Soveltava anatomia ja fysiologia 5 op
TX00CG22 Älykkäät ympäristöt ja sovellukset 5 op