OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Tutustuminen suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan
Valinnainen opintotarjonta

Tutustuminen suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan

TXE14S1_1015

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

TX00CA80 Harjoittelu suomenkielisessä työympäristössä 5 op
TX00BQ87 Suomea ulkomaalaisille 3 5 op
TX00BQ88 Suomea ulkomaalaisille 4 5 op