OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > SBE:n valinnainen opintokokonaisuus
Valinnainen opintotarjonta

SBE:n valinnainen opintokokonaisuus

TXP-1001

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

TX00DH09 Lähes nollaenergiarakennukset (englanninkielinen) 5 op
TX00CT06 Rakennusmittaukset 5 op
TX00BQ87 Suomea ulkomaalaisille 3 5 op
TX00BQ88 Suomea ulkomaalaisille 4 5 op
TX00DH10 Tietomallin hyödyntäminen rakennushankkeessa (englanninkielinen) 5 op
TX00CB23 Varastoseinän rakennusprojekti 2 op