OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Kulttuurituotannon sivuaineopinnot
Valinnainen opintotarjonta

Kulttuurituotannon sivuaineopinnot

KXB14S1-1008

Kuvaus

Opiskelija valitsee Metropolian opetustarjonnasta 30 op laajuisen sivuainekokonaisuuden tai vähintään yhden 15 op laajuisen opintokokonaisuuden ja 15 op edestä muita syventäviä ja osaamista monipuolistavia opintoja. Opinnoiksi voi halutessaan valita myös kulttuurituotannon syventäviä opintoja. Kolmannen vuoden keväällä opiskelija syventää ammattiprofiiliaan syventävien opintojen, itsenäisen projektityöskentelyn sekä tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmäopintojen avulla.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op