OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Sovelluskehityksen menetelmät
Valinnainen opintotarjonta

Sovelluskehityksen menetelmät

TXL104

Kuvaus

- Käyttäjäkeskeinen suunnittelu
- Ohjelmistotuotannon käytännöt
- Ohjelmistojen testaus ja hallinta
- Ammattiaineita tukevat matemaattis-luonnontieteelliset sisällöt

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

TX00CK90 Sovelluskehitysmenetelmät 15 op