OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Ohjelmistojen rakenteet ja mallit
Valinnainen opintotarjonta

Ohjelmistojen rakenteet ja mallit

TXL103

Kuvaus

- Rakenteiden ja mallien kuvausmenetelmät
- Tietorakenteet ja algoritmit
- Suunnittelumallit
- Ammattimainen olio-ohjelmointi
- Ammattiaineita tukevat matemaattis-luonnontieteelliset sisällöt

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

TX00CK91 Ohjelmistorakenteet ja -mallit 15 op