OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > OHJELMISTOJEN RAKENTEET JA MALLIT
Valinnainen opintotarjonta

Ohjelmistojen rakenteet ja mallit - TXL103

Kuvaus

- Rakenteiden ja mallien kuvausmenetelmät
- Tietorakenteet ja algoritmit
- Suunnittelumallit
- Ammattimainen olio-ohjelmointi
- Ammattiaineita tukevat matemaattis-luonnontieteelliset sisällöt

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

TX00CK91 Ohjelmistorakenteet ja -mallit 15 op