OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > MOBIILIPROJEKTI
Valinnainen opintotarjonta

Mobiiliprojekti - TXL804

Kuvaus

Ajankohtainen mobiiliteknologiateema ja asiakaslähtöinen laaja projekti

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

TX00CK67 Mobiiliprojekti 15 op