OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > OHJELMISTOJEN RAKENTEET JA MALLIT
Valinnainen opintotarjonta

Ohjelmistojen rakenteet ja mallit - TXK211

Kuvaus

Opiskelija vahvistaa ohjelmoinnin perusosaamistaan tutustumalla tyypillisiin tietorakenteisiin ja algoritmeihin. Hän omaksuu myös eritasoisia mallinnustekniikoita ohjelmistojen rakenteiden kuvaamiseen, sekä oppii hyödyntämään suunnittelumalleja osana ammattimaista olio-ohjelmointia. Opiskelija tutustuu käyttöjärjestelmien rakenteeseen ja toimintaan yleisesti, ja yksityiskohtaisemmin tiettyihin pelialustoihin.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

TX00DO53 C++ -projekti 5 op
TX00CG84 Käyttöjärjestelmät ja pelialustat 5 op
TX00CG83 Ohjelmistoarkkitehtuurit ja –mallit 5 op
TX00CG82 Tietorakenteet ja algoritmit 5 op
TX00DC31 VR/AR ja konsoliohjelmointi 5 op